Norsk Industris tariffavtaler

Her følger en oversikt over Norsk Industris overenskomster med fremforhandlede protokoller.

Hustadmarmor ALT (499)

Avtaleansvarlig: Mari Indgjerdingen

Bedriftsintern avtale.

Hustadmarmor NAF (343)

Avtaleansvarlig: Mari Indgjerdingen

Bedriftsintern avtale.

Industrioverenskomsten – Parat / Norsk Industri (219, 446, 496)

Kabelmontøroverenskomsten (62)

Avtaleansvarlig: Nora Køber Garvoll

Bedriftsintern avtale.

Lærdal Medical AS (197)

Avtaleansvarlig: Martin Jørgen Thorgersen

Bedriftsintern avtale.

Protokoll 2022

Protokoll 2020

Miljøoverenskomsten (Fellesforbundet) (477)

Operatørselskaper landvirksomhet - (Bransjeavtalen) (130)

Store Norske Gruvedrift AS (299)

Avtaleansvarlig: Mari Indgjerdingen

Bedriftsintern avtale.

Wallboardoverenskomsten (50)

Avtaleansvarlig: Nora Køber Garvoll

Bedriftsintern avtale.

Protokoll 2024

Protokoll 2022

Protokoll 2020