Norsk Industri

Innhold

Norsk Industris tariffavtaler

Her følger en oversikt over Norsk Industris overenskomster med fremforhandlede protokoller.

Her finner du en oversikt over datoer for tilpasningforhandlinger for de ulike overenskomstene. Oversikten oppdateres fortløpende.

Hustadmarmor ALT (499)

Avtaleansvarlig: Linn Catrine Sjølund

Bedriftsintern avtale.

Hustadmarmor NAF (343)

Avtaleansvarlig: Linn Catrine Sjølund

Bedriftsintern avtale.

Industrioverenskomsten - Fellesforbundet / Norsk Industri

Industrioverenskomsten består av følgende deler:

Nexans-delen (88)  
Avtaleansvarlig: Hans-Martin Møllhausen 
- Ingen satser

Teknologi og data (352)  
Avtaleansvarlig: Hans-Martin Møllhausen 

Nyansatte kr 178,62
Etter 1 års ansettelse kr 180,43
Fagarbeider kr 187,14
Etter 1 års arbeid som fagarbeider kr 188,85

Teko-delen (296)  
Avtaleansvarlig: Hans-Martin Møllhausen

> Protokoll 2020 - Teko-delen

Nybegynnere kr 149,49
Etter 4 måneders arbeid kr 155,66
Etter 1 års arbeid kr 156,86
Unge arbeidere under 18 år kr 123,41
Etter 4 måneders arbeid kr kr 128,38

VO-delen (83)  
Avtaleansvarlig: Terje Hovet

Fagarbeider kr 187,14
Etter 1 års arbeid som fagarbeider kr 188,85
Spesialarbeider kr 178,62
Etter 1 års arbeid som spesialarbeider kr 180,43
Hjelpearbeider kr 170,19
Etter 1 års arbeid som hjelpearbeider kr 171,89

Protokoll 2020

Mellomoppgjøret 2019 – protokoll for Industrioverenskomsten
Minste timefortjeneste og offshoretillegget er det eneste som er regulert i VO-delen.
Følgende fremgår også av protokollen: "Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før 23. april 2019. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen".

Satser for garantert timefortjeneste VO (sept 2019)

Protokoll 2018
Protokoll 2018 - Teko

Protokoll - Mellomoppgjør 2017
Enighetsprotokoll 2016