Norsk Industris tariffavtaler

Her følger en oversikt over Norsk Industris overenskomster med fremforhandlede protokoller.

Forhandlingskalender 2022

Her finner du en oversikt over datoer for tilpasningforhandlinger for de ulike overenskomstene. Oversikten oppdateres fortløpende.

Hustadmarmor ALT (499)

Avtaleansvarlig: Linn Catrine Sjølund

Bedriftsintern avtale.

Hustadmarmor NAF (343)

Avtaleansvarlig: Linn Catrine Sjølund

Bedriftsintern avtale.

Kabelmontøroverenskomsten (62)

Avtaleansvarlig: Linn Catrine Sjølund

Bedriftsintern avtale.

Store Norske Gruvedrift AS (299)

Avtaleansvarlig: Linn Catrine Sjølund

Bedriftsintern avtale.