Norsk Industri

Innhold

Sentrale oppgjør

Her følger en oversikt over Norsk Industris overenskomster med fremforhandlede protokoller.

Hustadmarmor ALT (499)

Avtaleansvarlig: Birgitte Stenberg Kravik

Bedriftsintern avtale.

Hustadmarmor NAF (343)

Avtaleansvarlig: Birgitte Stenberg Kravik

Bedriftsintern avtale.

Industrioverenskomsten - Fellesforbundet / Norsk Industri

> Enighetsprotokoll 2016

> Mellomoppgjør 2017 - protokoll

Industrioverenskomsten består av følgende deler:

Lærdal Medical AS (197)

Avtaleansvarlig: Vibeke Lærum

Bedriftsintern avtale.

Wallboardoverenskomsten (50)

Avtaleansvarlig: Sunniva Berntsen

Bedriftsintern avtale.