Norsk Industri

Innhold

Sentrale oppgjør

Her følger en oversikt over Norsk Industris overenskomster med fremforhandlede protokoller.

Bergindustrioverenskomsten (327)

Avtaleansvarlig: Birgitte Stenberg Kravik

2018
Forventet start:
Forventet slutt:
Status:
> Protokoll

__________________
Enighetsprotokoll 2016
Protokoll mellomoppgjøret 2017

Hustadmarmor ALT (499)

Avtaleansvarlig: Birgitte Stenberg Kravik

Bedriftsintern avtale.

Hustadmarmor NAF (343)

Avtaleansvarlig: Birgitte Stenberg Kravik

Bedriftsintern avtale.

Industrioverenskomsten - Fellesforbundet / Norsk Industri

Industrioverenskomsten består av følgende deler:

__________________
Enighetsprotokoll 2016
Mellomoppgjør 2017 - protokoll

Lærdal Medical AS (197)

Avtaleansvarlig: Vibeke Lærum

Bedriftsintern avtale.

Wallboardoverenskomsten (50)

Avtaleansvarlig: Sunniva Berntsen

Bedriftsintern avtale.