Norsk Industri

Innhold

Norsk Industris tariffavtaler

Her følger en oversikt over Norsk Industris overenskomster med fremforhandlede protokoller.

Hustadmarmor ALT (499)

Avtaleansvarlig: Linn Cathrine Sjølund

Bedriftsintern avtale.

Hustadmarmor NAF (343)

Avtaleansvarlig: Linn Cathrine Sjølund

Bedriftsintern avtale.

Industrioverenskomsten - Fellesforbundet / Norsk Industri

Industrioverenskomsten består av følgende deler:

Nexans-delen (88)  
Avtaleansvarlig: Hans-Martin Møllhausen 
- Ingen satser

Teknologi og data (352)  
Avtaleansvarlig: Hans-Martin Møllhausen 
- Nyansatte kr 168,03
- Etter 1 års ansettelse kr 169,74
- Fagarbeider kr 176,05
- Etter 1 års arbeider som fagarbeider kr 177,66

Teko-delen (296)  
Avtaleansvarlig: Hans-Martin Møllhausen 
- Nybegynnere kr 140,63
- Etter 4 måneders arbeid kr 146,43
- Etter 1 års arbeid kr 147,56
- Unge arbeidere under 18 år kr 116,10
- Etter 4 måneders arbeid kr 120,77
- Se overenskomst for justering av andre tillegg

VO-delen (83)  
Avtaleansvarlig: Terje Hovet
- Fagarbeider kr 176,05
- Etter 1 års arbeid som fagarbeider kr 177,66
- Spesialarbeider kr 168,03
- Etter 1 års arbeid som spesialarbeider kr 169,74
- Hjelpearbeider 160,10
- Etter 1 års arbeid som hjelpearbeider 161,70

Mellomoppgjøret 2019 – protokoll for Industrioverenskomsten
Minste timefortjeneste og offshoretillegget er det eneste som er regulert i VO-delen.
Følgende fremgår også av protokollen: "Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før 23. april 2019. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen".

Protokoll 2018
Protokoll 2018 - Teko

Protokoll - Mellomoppgjør 2017
Enighetsprotokoll 2016

Lærdal Medical AS (197)

Avtaleansvarlig: Vibeke Lærum

Bedriftsintern avtale.

Wallboardoverenskomsten (50)

Avtaleansvarlig: Sunniva Berntsen

Bedriftsintern avtale.