Norsk Industri

Innhold

Sentrale oppgjør

Her følger en oversikt over Norsk Industris overenskomster med fremforhandlede protokoller.

Hustadmarmor ALT (499)

Avtaleansvarlig: Birgitte Stenberg Kravik

Bedriftsintern avtale.

Hustadmarmor NAF (343)

Avtaleansvarlig: Birgitte Stenberg Kravik

Bedriftsintern avtale.

Industrioverenskomsten - Fellesforbundet / Norsk Industri

Industrioverenskomsten består av følgende deler:

Protokoll 2018
Protokoll 2018 - Teko

Protokoll - Mellomoppgjør 2017
Enighetsprotokoll 2016

Lærdal Medical AS (197)

Avtaleansvarlig: Vibeke Lærum

Bedriftsintern avtale.

Wallboardoverenskomsten (50)

Avtaleansvarlig: Sunniva Berntsen

Bedriftsintern avtale.