Terje Hovet

Advokat

Juridisk avdeling

Tariffspørsmål knyttet til funksjonærer og operatører. Fagansvarlig for Industrioverenskomsten – VO delen. Tjenestepensjon og AFP