Våre ansatte

Våre ansatte
44 ansatte funnet med valgt filtrering.

Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør

Jobber med: Stein Lier-Hansen er adm. dir. i Norsk Industri. Han er vår viktigste stemme utad.

Les mer

Jobber med: Ansvarlig for IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen. Bidrar i andre prosjekter i Norsk Industri ved behov.

Les mer

Jobber med: EU/EØS-spørsmål med særlig fokus på energi, klima, indre marked og Brexit, samt internasjonal handelspolitikk.

Tone Kjersti Belsby

Rådgiver kompetanse

Jobber med: Kompetanse, først og fremst fagopplæring, leder i Faglig råd for Teknikk og industriell produksjon, rekruttering, yrkeskonkurranser, opplæringskontor.

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, personopplysningsloven (GDPR) og er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Les mer

Jobber med: Kompetanse, kursutvikling og administrasjon av kursportal.

Les mer

Carla A.M. Botten-Verboven

Direktør

Jobber med: Forhandlinger/tariffoppgjør, arbeidsgiverpolitikk, tillitsvalgskoordinering, styret og representantskapet. Direktør i organisasjon og juridisk avdeling.

Les mer

Tone Buene

Kommunikasjons- og medlemskoordinator

Jobber med: Nettsider, bildearkiv, fotografering, internkommunikasjon, digital administrasjon. Medlemskoordinator

Cathrine Westlie Eidal

Kommunikasjonssjef

Jobber med: Nettsider, sosiale medier, arrangement, mediehåndtering, internkommunikasjon og mye mer.

Les mer

Magnus Dybendal Foldvik

Advokatfullmektig

Jobber med: Jobber med individuell og kollektiv arbeidsrett, forhandlinger og personvern.

Jobber med: Klima- og energirelaterte saker, kvotetildeling i tilknytning til prosessindustri, veikart, sirkulær økonomi, HMS-statistikk, treforedling, skog, transport, skogsertifisering, miljøfondet (SO2-reduksjon i prosessindustrien).

Les mer

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Jobber med: Fagansvarlig for samferdsel, transport og logistikk i Norsk Industri. I tillegg er han bransjesjef for påbyggerbedriftene i Norsk Industri.

Les mer

Nora Køber Garvoll

Advokatfullmektig

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, og juridisk rådgiver for Grafisk bransjeforening.

Les mer

Gunnar Grini

Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning

Jobber med: Problemstillinger knyttet til ytre miljø, forurensning, ressursutnyttelse av avfall og industrielle biprodukter og mineralindustri. Jobber også med bærekraftig finans, offentlige innkjøp og konkurranse.

Les mer

Ragnhild Grytten

Markedssjef - Designindustrien

Henriette C. Piene Grønvold

Fagsjef

Jobber med: Administrativt arbeid, HR- og personaloppgaver samt kursvirksomhet.

Les mer

Stål Heggelund

Bransjesjef - Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene

Jobber med: Havbruk, fiskeri og maritim industri. Teknologiutvikling, forskning, internasjonalisering, rekruttering, profilering, næringspolitiske spørsmål og omdømmebygging for havnæringene.

Les mer

Jobber med: Tariffspørsmål knyttet til funksjonærer og operatører. Fagansvarlig for Industrioverenskomsten – VO delen. Tjenestepensjon og AFP

Robert Indrebø, innholdsprodusent, Norsk Industri

Robert Indrebø

Innholdsprodusent

Jobber med: Sosiale medier, internkommunikasjon, grafisk innhold og mye mer.

Les mer

Jeanette Iren Moen

Fagsjef

Jobber med: Bistå medlemsbedriftene med ulike spørsmål knyttet til lov- og avtaleverk innenfor arbeidsrettens område.

Les mer

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien

Ida Oppen

Fagsjef for bærekraft og kvalitet

Hans Petter Bøe Rebo

Bransjesjef - Elektro og Energi

Jobber med: Bransjeforeningen Elektro og Energi

Les mer

Kristoffer Alexander Rolland

Kristoffer Alexander Rolland

Fagsjef

Jobber med: Havbruk, fiskeri og maritim industri

Les mer

Runar Rugtvedt

Bransjesjef - Bransjeforeningen Olje & Gass

Jobber med: Olje og gass leverandørindustri, oljepolitikk, maritim fornybar industri (havvind m.m.), karbon fangst og lagring, forskning og teknologiutvikling, internasjonalisering, rekruttering, HMS, profilering og omdømmebygging for bransjen.

Les mer

Kari Rømcke

Bransjesjef - Grafisk og Teko

Jobber med: Seminarer, møter, kurs, prosjekter og aktuelle saker for Grafisk bransje, Tekobransjen, Støperiforum og Ferdigvarebedrifter.

Les mer

Hilde Rajput Selle

Fagsjef/advokat

Tore M. Sellæg

Prosjektdirektør

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, samt er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Les mer

Knut R. Skotner

Fagsjef

Knut Erik Steen

Fagsjef havvind

Jobber med: Bransjeforeningen Olje & Gass, og vil særlig ivareta aktivitet innen olje- og gassområdet og fornybar energi til havs.

Les mer

Knut E. Sunde

Direktør bransje- og industripolitisk avdeling

Jobber med: Knut er bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri.

Les mer

Egil Sundet

Bransjesjef - Designindustriens bransjeforening

Jobber med: Designindustrien i Norsk Industri. Møbel+interiør. Ferdigvare.

Les mer

Jobber med: Helse, miljø og sikkerhet, samt "det indre marked", sirkulærøkonomi, økodesign og standardisering.

Les mer

Kjetil Tvedt

Fagsjef kompetanse og bransjesjef NRV

Jobber med: Kompetansepolitikk, fagopplæring, etter- og videreutdaning, faglig råd elektro, rekrutteringsprogram, Norsk Renseri- og Vaskeriforening

Les mer

Torstein Tærum

Rådgiver organisasjon, kurs og kompetanse

Jobber med: Organisering av- og innhold i HMS-kurs. Koordinerer tekniske fagforum samt utviklingsprosjekter for økt produktivitet og partssamarbeid.

Katrine Vinnes

Fagsjef FoU og bransjesjef Teknobedriftene

Jobber med: Forskning og innovasjon i Bransje- og industripolitisk avdeling, samt er bransjesjef for bransjeforeningen Teknobedriftene.

Les mer

Pernille Vogt

Fagsjef HMS og IA

Jobber med: Helse, miljø og sikkerhet samt Inkluderende arbeidsliv.

Les mer

Ole Børge Yttredal

Direktør energi- og miljøavdelingen

Kristin Ødegård

Konsulent

Jobber med: Grafisk utdanningsfond, administrative oppgaver, kurs og arrangement.