Våre ansatte

Våre ansatte
43 ansatte funnet med valgt filtrering.

Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør

Jobber med: Stein Lier-Hansen er adm. dir. i Norsk Industri. Han er vår viktigste stemme utad.

Les mer

Siri Aarvold

Konsulent / kontaktperson for vaskerier i NRV

Jobber med: Ansvarlig for IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen. Bidrar i andre prosjekter i Norsk Industri ved behov.

Les mer

Tone Kjersti Belsby

Rådgiver kompetanse

Jobber med: Kompetanse, først og fremst fagopplæring, leder i Faglig råd for Teknikk og industriell produksjon, rekruttering, yrkeskonkurranser, opplæringskontor.

Mikkel Heien Bjonge

Fagsjef

Jobber med: Kompetanse, kursutvikling og administrasjon av kursportal. I permisjon.

Les mer

Carla A.M. Botten-Verboven

Direktør

Jobber med: Forhandlinger/tariffoppgjør, arbeidsgiverpolitikk, tillitsvalgskoordinering, styret og representantskapet. Direktør i organisasjon og juridisk avdeling.

Les mer

Tone Buene

Kommunikasjons- og medlemskoordinator

Jobber med: Nettsider, bildearkiv, fotografering, internkommunikasjon, digital administrasjon. Medlemskoordinator

Cathrine Westlie Eidal

Kommunikasjonssjef

Jobber med: Nettsider, sosiale medier, arrangement, mediehåndtering, internkommunikasjon og mye mer.

Les mer

Jobber med: Klima- og energirelaterte saker, kvotetildeling i tilknytning til prosessindustri, veikart, sirkulær økonomi, HMS-statistikk, treforedling, skog, transport, skogsertifisering, miljøfondet (SO2-reduksjon i prosessindustrien).

Les mer

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Jobber med: Fagansvarlig for samferdsel, transport og logistikk i Norsk Industri. I tillegg er han bransjesjef for påbyggerbedriftene i Norsk Industri.

Les mer

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, og juridisk rådgiver for Grafisk bransjeforening.

Les mer

Gunnar Grini

Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning

Jobber med: Problemstillinger knyttet til ytre miljø, forurensning, ressursutnyttelse av avfall og industrielle biprodukter og mineralindustri. Jobber også med bærekraftig finans, offentlige innkjøp og konkurranse.

Les mer

Profil bilde

Ragnhild Grytten

Markedssjef - Designindustrien

Henriette C. Piene Grønvold

Fagsjef

Jobber med: Administrativt arbeid, HR- og personaloppgaver samt kursvirksomhet.

Les mer

Stål Heggelund

Bransjesjef - Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene

Jobber med: Havbruk, fiskeri og maritim industri. Teknologiutvikling, forskning, internasjonalisering, rekruttering, profilering, næringspolitiske spørsmål og omdømmebygging for havnæringene.

Les mer

Jobber med: Tariffspørsmål knyttet til funksjonærer og operatører. Fagansvarlig for Industrioverenskomsten – VO delen. Tjenestepensjon og AFP

Advokatfullmektig Mari Indgjerdingen

Mari Indgjerdingen

Advokatfullmektig

Jobber med: Individuell og kollektiv arbeidsrett.

Robert Indrebø

Innholdsprodusent

Jobber med: Sosiale medier, nettsider, ekstern- og internkommunikasjon, grafisk innhold og mye mer.

Les mer

Profilbilde av Halvard Moe Krogstad

Halvard Moe Krogstad

Rådgiver

Jobber med: Utvikling av E-læring og nettbasert kursvirksomhet, administrasjon av Norsk Industri sin kursplattform, samt organisatorisk digitalisering.

Les mer

Jeanette Iren Moen

Bransjesjef Kraftforedlende industri / fagsjef energi og klima

Jobber med: Jobber med saker knyttet til energi, klimapolitikk og næringspolitiske saker. Har ansvar for bransjeforeningen Kraftforedlende industri.

Jobber med: Bistå medlemsbedriftene med ulike spørsmål knyttet til lov- og avtaleverk innenfor arbeidsrettens område.

Les mer

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien

Ida Oppen

Fagsjef for bærekraft og kvalitet

Hans Petter Bøe Rebo

Bransjesjef - Elektro og Energi

Jobber med: Bransjeforeningen Elektro og Energi

Les mer

Kristoffer Alexander Rolland

Kristoffer Alexander Rolland

Fagsjef

Jobber med: Havbruk, fiskeri og maritim industri

Les mer

Runar Rugtvedt

Bransjesjef - Norsk Industri Offshore

Jobber med: Olje og gass leverandørindustri, oljepolitikk, maritim fornybar industri (havvind m.m.), karbon fangst og lagring, forskning og teknologiutvikling, internasjonalisering, rekruttering, HMS, profilering og omdømmebygging for bransjen.

Les mer

Hilde Rajput Selle

Fagsjef/advokat

Tore M. Sellæg

Prosjektdirektør

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, samt er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Les mer

Knut Erik Steen

Fagsjef havvind

Jobber med: Bransjeforeningen Olje & Gass, og vil særlig ivareta aktivitet innen olje- og gassområdet og fornybar energi til havs.

Les mer

Knut E. Sunde

Direktør bransje- og industripolitisk avdeling

Jobber med: Knut er bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri.

Les mer

Egil Sundet

Bransjesjef - Designindustrien og Teko bransjeforening

Jobber med: Designindustrien og Teko bransjeforening i Norsk Industri. Møbel+interiør. Ferdigvare.

Les mer

Jobber med: Helse, miljø og sikkerhet, samt "det indre marked", sirkulærøkonomi, økodesign og standardisering.

Les mer

Martin Jørgen Thorgersen

Martin Jørgen Thorgersen

Advokatfullmektig

Jobber med: Individuell og kollektiv arbeidsrett, samt forhandlinger

Torstein Tærum

Rådgiver organisasjon, kurs og kompetanse

Jobber med: Organisering av- og innhold i HMS-kurs. Koordinerer tekniske fagforum samt utviklingsprosjekter for økt produktivitet og partssamarbeid.

Fagsjef forhandlingsøkonom Mats Tønnessen

Mats Tønnessen

Fagsjef forhandlingsøkonom

Katrine Vinnes

Fagsjef FoU og bransjesjef Teknobedriftene

Jobber med: Forskning og innovasjon i Bransje- og industripolitisk avdeling, samt er bransjesjef for bransjeforeningen Teknobedriftene.

Les mer

Pernille Vogt

Fagsjef HMS og IA

Jobber med: Helse, miljø og sikkerhet samt Inkluderende arbeidsliv.

Les mer

Portrett

Robert Wright

Bransjesjef Grafisk bransjeforening

Ole Børge Yttredal

Direktør energi- og miljøavdelingen

Kristin Ødegård

Konsulent

Jobber med: Grafisk utdanningsfond, administrative oppgaver, kurs og arrangement.