Norsk Industri

Innhold

Våre ansatte

Våre ansatte
49 ansatte funnet med valgt filtrering.

Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør

Jobber med: Stein Lier-Hansen er adm. dir. i Norsk Industri. Han er vår viktigste stemme utad.

Les mer

Berit Irene Anthonsen

Konsulent

Jobber med: Teko Bransjeforening, Designindustriens Bransjeforening, EPS-foreningen, arrangement, leveringsbetingelser.

Jobber med: Havbruk i Bransje- og industripolitisk avdeling. Har hovedansvaret for veikart for Havbruksnæringen.

Les mer

Jobber med: EU/EØS-spørsmål med særlig fokus på energi, klima, indre marked og Brexit, samt internasjonal handelspolitikk.

Tone Kjersti Belsby

Rådgiver kompetanse

Jobber med: Kompetanse, først og fremst fagopplæring, leder i Faglig råd for Teknikk og industriell produksjon, rekruttering, yrkeskonkurranser, opplæringskontor.

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, personopplysningsloven (GDPR) og er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Les mer

Jobber med: Kompetanse, kursutvikling og administrasjon av kursportal.

Les mer

Carla A.M. Botten-Verboven

Direktør

Jobber med: Forhandlinger/tariffoppgjør, arbeidsgiverpolitikk, tillitsvalgskoordinering, styret og representantskapet. Direktør i organisasjon og juridisk avdeling.

Les mer

Tone Buene

Kommunikasjons- og medlemskoordinator

Jobber med: Nettsider, bildearkiv, fotografering, internkommunikasjon, digital administrasjon. Medlemskoordinator

Hans Petter Bøe Rebo

Fagsjef - Bransjeforeningen Olje & Gass

Jobber med: Leverandørindustrien til olje- og gass-bransjen pluss maritim fornybart

Les mer

Erik Dahl-Hansen

Fagsjef arbeidsmedisin

Jobber med: Arbeidsmiljø, HMS-eksponeringsverdier for industribedrifter, REACH, grenseverdier for kjemikalier.

Les mer

Cathrine Westlie Eidal

Kommunikasjonssjef

Jobber med: Nettsider, sosiale medier, arrangement, mediehåndtering, internkommunikasjon og mye mer.

Jobber med: Klima- og energirelaterte saker, kvotetildeling i tilknytning til prosessindustri, veikart, sirkulær økonomi, HMS-statistikk, treforedling, skog, transport, skogsertifisering, miljøfondet (SO2-reduksjon i prosessindustrien).

Les mer

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Jobber med: Fagansvarlig for samferdsel, transport og logistikk i Norsk Industri. I tillegg er han bransjesjef for påbyggerbedriftene i Norsk Industri.

Les mer

Nora Køber Garvoll

Advokatfullmektig

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, og juridisk rådgiver for Grafisk bransjeforening.

Les mer

Gunnar Grini

Bransjesjef - Gjenvinningsbransjen

Jobber med: Økt ressursutnyttelse av avfall og industrielle biprodukter. Jobber også med ulike typer problemstillinger knyttet til ytre miljø, konkurranse og statsstøtte.

Les mer

Ragnhild Grytten

Prosjektleder Eksport Designindustrien

Henriette C. Piene Grønvold

Fagsjef

Jobber med: Administrativt arbeid, HR- og personaloppgaver samt kursvirksomhet.

Les mer

Lars Gørvell-Dahll

Bransjesjef - Maritim bransjeforening

Stål Heggelund

Fagsjef - Maritim Bransjeforening

Jobber med: Havbruk, fiskeri og maritim industri. Teknologiutvikling, forskning, internasjonalisering, rekruttering, profilering, næringspolitiske spørsmål og omdømmebygging for havnæringene.

Les mer

Sverre Alhaug Høstmark

Fagsjef, forurensning og ytre miljø

Les mer

Stein-Iver Koi

Bransjesjef - Elektro og energi

Jobber med: Rammebetingelser for leverandørindustrien knyttet til elektro og energi.

Les mer

Jobber med: Sekretariatsleder i WorldSkills Norway som har som hovedoppgave å fremme statusen, interessen og kvalitet på norsk yrkesutdanning.

Les mer

Are Lyubråten

Prosjektleder miljø og kvalitet - Designindustrien

Jobber med: Styrking av konkurransekraften til norsk designindustri (møbel, interiør, ferdigvare) innen miljø, kvalitet og tilhørende områder. Blant annet ansvarlig for Designindustriens satsing på EPD miljødeklarasjoner, sekretariatsleder for Møbelfakta og komiteleder for SN/K 019 Møbler i Standard Norge.

Jobber med: Forhandlinger i juridisk avdeling. Hun jobber særlig med individuell og kollektiv arbeidsrett personopplysningsloven (gdpr), og er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Les mer

Jeanette Iren Moen

Fagsjef

Jobber med: Bistå medlemsbedriftene med ulike spørsmål knyttet til lov- og avtaleverk innenfor arbeidsrettens område.

Les mer

Runar Rugtvedt

Bransjesjef - Bransjeforeningen Olje & Gass

Jobber med: Olje og gass leverandørindustri, oljepolitikk, maritim fornybar industri (havvind m.m.), karbon fangst og lagring, forskning og teknologiutvikling, internasjonalisering, rekruttering, HMS, profilering og omdømmebygging for bransjen.

Les mer

Kari Rømcke

Bransjesjef - Grafisk og Teko

Jobber med: Seminarer, møter, kurs, prosjekter og aktuelle saker for Grafisk bransje, Tekobransjen, Støperiforum og Ferdigvarebedrifter.

Les mer

Hilde Selle

Fagsjef/advokat

Tore M. Sellæg

Prosjektdirektør

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, samt er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Les mer

Cecilie R-F Skarning

Fagsjef

Knut R. Skotner

Fagsjef

Knut E. Sunde

Direktør bransje- og industripolitisk avdeling

Jobber med: Knut er bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri.

Les mer

Egil Sundet

Bransjesjef - Designindustriens bransjeforening

Jobber med: Designindustrien i Norsk Industri. Møbel+interiør. Ferdigvare.

Les mer

Jobber med: Helse, miljø og sikkerhet, samt "det indre marked", sirkulærøkonomi, økodesign og standardisering.

Les mer

Kjetil Tvedt

Fagsjef kompetanse og bransjesjef NRV

Jobber med: Kompetansepolitikk, fagopplæring, etter- og videreutdaning, faglig råd elektro, rekrutteringsprogram, Norsk Renseri- og Vaskeriforening

Les mer

Torstein Tærum

Rådgiver organisasjon, kurs og kompetanse

Jobber med: Organisering av- og innhold i HMS-kurs. Koordinerer tekniske fagforum samt utviklingsprosjekter for økt produktivitet og partssamarbeid.

Jobber med: Forskning og innovasjon i Bransje- og industripolitisk avdeling, samt er bransjesjef for bransjeforeningen Teknobedriftene.

Les mer

Pernille Vogt

Fagsjef - HMS og IA

Jobber med: Helse, miljø og sikkerhet samt Inkluderende arbeidsliv.

Les mer

Kristin Ødegård

Konsulent

Jobber med: Grafisk utdanningsfond, administrative oppgaver, kurs og arrangement.