Norsk Industri

Innhold

Våre ansatte

Våre ansatte
51 ansatte funnet med valgt filtrering.

Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør

Les mer

Berit-Irene Anthonsen

Konsulent

Jobber med: Teko Bransjeforening, Designindustriens Bransjeforening, EPS-foreningen, arrangement, leveringsbetingelser.

Petter Arnesen

Fagsjef - Havbruk

Jobber med: Havbruk i Bransje- og industripolitisk avdeling. Har hovedansvaret for veikart for Havbruksnæringen.

Les mer

Tone Kjersti Belsby

Rådgiver kompetanse

Jobber med: Kompetanse, først og fremst fagopplæring, leder i Faglig råd for Teknikk og industriell produksjon, rekruttering, yrkeskonkurranser, opplæringskontor.

Jobber med: Generelt administrativt arbeid, administrasjon av Generalforsamling. Ansvar for medlemsverving, medlemspleie og medlemsfordeler.

André Berka

Advokatfullmektig

Jobber med: Juridisk rådgiver for Grafisk bransjeforening og advokatfullmektig i Norsk Industri. Han er for tiden utleid 50% som juridisk redaktør for NHOs digitale arbeidsgiverportal Arbinn.

Les mer

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, personopplysningsloven (GDPR) og er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Les mer

Carla A.M. Botten-Verboven

Direktør

Jobber med: Forhandlinger/tariffoppgjør, arbeidsgiverpolitikk, tillitsvalgskoordinering, styret og representantskapet. Direktør i organisasjon og juridisk avdeling.

Les mer

Tone Buene

Web-konsulent

Jobber med: Nettsider, bildearkiv, fotografering, internkommunikasjon, digital administrasjon (digitalpedagog)

Hans Petter Bøe Rebo

Fagsjef - Bransjeforeningen Olje & Gass

Preben Westh Christensen

Advokat

Jobber med: Har fagansvar for Industrioverenskomsten. Han har vært ansatt i Norsk Industri og forløperen, Teknologibedriftenes Landsforening, fra 1998. Da kom Westh Christensen fra stilling som jurist i Arbeidstilsynet.

Erik Dahl-Hansen

Fagsjef

Jobber med: Arbeidsmiljø, HMS-eksponeringsverdier for industribedrifter, REACH, Grenseverdier for kjemikalier.

Les mer

Cathrine Westlie Eidal

Kommunikasjonssjef

Jobber med: Nettsider, sosiale medier, arrangement, mediehåndtering, internkommunikasjon og mye mer.

Marit Holtermann Foss

Fagsjef

Jobber med: Klima- og energirelaterte saker, kvotetildeling i tilknytning til prosessindustri, veikart, sirkulær økonomi, HMS-statistikk, treforedling, skog, transport, skogsertifisering, miljøfondet (SO2-reduksjon i prosessindustrien).

Les mer

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Jobber med: Fagansvarlig for samferdsel, transport og logistikk i Norsk Industri. I tillegg er han bransjesjef for påbyggerbedriftene i Norsk Industri.

Les mer

Gunnar Grini

Bransjesjef - Gjenvinningsbransjen

Jobber med: Økt ressursutnyttelse av avfall og industrielle biprodukter. Jobber også med ulike typer problemstillinger knyttet til ytre miljø, konkurranse og statsstøtte.

Les mer

Henriette C. Piene Grønvold

Fagsjef

Jobber med: Administrativt arbeid, HR- og personaloppgaver samt kurvirksomhet.

Les mer

Lars Gørvell-Dahll

Bransjesjef - Maritim bransjeforening

Sverre Alhaug Høstmark

Fagsjef

Stein-Iver Koi

Bransjesjef

Jobber med: Sekretariatsleder i WorldSkills Norway som har som hovedoppgave å fremme statusen, interessen og kvalitet på norsk yrkesutdanning.

Les mer

Finn Langeland

Kommunikasjonsdirektør

Jobber med: Individuell og kollektiv arbeidsrett, personalsaker, omorganiseringer, gjennomsnittsberegning av arbeidstid i skift- og rotasjonsordninger, personvern og GDPR.

Les mer

Ole Løfsnæs

Fagsjef - energi og klima

Jobber med: Energi- og kvotemarkedsanalyser, kraftnett, energi -og klimarelaterte EU-saker, kost/nytte-analyser av klimavirkemiddel og HMS-eksponeringsverdier for industribedrifter

Les mer

Jeanette Iren Moen

Fagsjef

Hans-Martin Møllhausen

Advokat

Bror Yngve Rahm

Seniorrådgiver

Runar Rugtvedt

Bransjesjef - Bransjeforeningen Olje & Gass

Jobber med: Olje og gass leverandørindustri, oljepolitikk, maritim fornybar industri (havvind m.m.), karbon fangst og lagring, forskning og teknologiutvikling, internasjonalisering, rekruttering, HMS, profilering og omdømmebygging for bransjen.

Les mer

Kari Rømcke

Bransjesjef

Hilde Selle

Fagsjef/advokat

Tore M. Sellæg

Prosjektdirektør

Cecilie R-F Skarning

Fagsjef

Knut R. Skotner

Fagsjef

Birgitte Stenberg Kravik

Advokat

Jobber med: Knut er bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri.

Les mer

Egil Sundet

Bransjesjef - Designindustrien

Kjetil Tvedt

Fagsjef kompetanse og bransjesjef NRV

Jobber med: Kompetansepolitikk, fagopplæring, etter- og videreutdaning, faglig råd elektro, rekrutteringsprogram, Norsk Renseri- og Vaskeriforening

Les mer

Torstein Tærum

Rådgiver organisasjon, kurs og kompetanse

Jobber med: Organisering av- og innhold i HMS-kurs. Koordinerer tekniske fagforum samt utviklingsprosjekter for økt produktivitet og partssamarbeid.

Pernille Vogt

Fagsjef - HMS og IA

Jobber med: Helse, miljø og sikkerhet og Inkluderende arbeidsliv.

Les mer

Kristin Ødegård

Konsulent

Jobber med: Grafisk utdanningsfond, administrative oppgaver, kurs og arrangement.

Anita Østro

Fagsjef kompetanse

Jobber med: Rekruttering, etter- og videreutdanning og andre tema knyttet til kompetanseutvikling i industrien. Har ansvar for Norsk Industris kurs- og konferanseportefølje.