Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Foto: AdobeStock

Norsk Industri er NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter. Vi organiserer nærmere 3 000 bedrifter med rundt 127 500 ansatte i ulike bransjer. Medlemsbedriftene kan også delta i fora og fagutvalg på tvers av bransjene.

OBS: Bransjeoversikten gir en oversikt over våre bransjeforeninger. Bedriften må ikke være tilknyttet en bransjeforening for å være medlem i Norsk Industri. Våre tjenester, f.eks. advokattjenester og medlemsfordeler, er tilgjengelige for alle medlemmer uavhengig av bransjemedlemskap.

Se oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.

Se hva det koster for din bedrift å bli medlem i Norsk Industri og NHO. Regn ut pris for din bedrift og søk om medlemskap.