Norsk Industri

Innhold

Foto: AdobeStock

Norsk Industri er NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter. Vi organiserer ca 2 800 bedrifter med rundt 124 500 ansatte, fordelt på mer enn 20 bransjer. I tillegg til bransjene kan medlemmene også delta i ulike forum og fagutvalg på tvers av bransjene.

Se oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.

Se hva det koster for din bedrift å bli medlem i Norsk Industri og NHO. Regn ut pris for din bedrift og søk om medlemskap.