Norsk Industri

Innhold

Norsk Industri er NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter. Vi organiserer ca 2500 bedrifter med rundt 130 000 ansatte, fordelt på mer enn 20 bransjer. I tillegg til bransjene kan medlemmene også delta i ulike forum på tvers av bransjene.

Medlemskap og fordeler

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.

Bli medlem

Se hva det koster for din bedrift å bli medlem i Norsk Industri og NHO.