Bransjer i Norsk Industri

Norsk Industri er NHOs største landsforening med over 3 000 bedrifter med rundt 133 000 ansatte.

Våre bedrifter deltar i fora og fagutvalg på tvers av bransjene. Under ser du våre bransjeforeninger:

Medlemskap og fordeler

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.

Bli medlem

Se hva det koster for din bedrift å bli medlem i Norsk Industri og NHO. Regn ut pris for din bedrift og søk om medlemskap.