Norsk Industri

Innhold

Kontakt oss

Besøksadresse

Næringslivets hus
Middelthuns gate 27, Oslo

Postadresse

Norsk Industri
Postboks 7072 Majorstuen
0306 Oslo

Fakturaadresse

Vi ønsker primært elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer:
952 151 266.

Dersom du ikke kan sende fakturaer som EHF kan faktura sendes som PDF til 952151266@semine.net.

Norsk Industri c/o NHO
Attn: Navn på mottaker
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo

Telefon

Sentralbord: (+47) 23 08 88 00
Juridisk vakttelefon: 
(+47) 23 08 88 88

Selskapsinformasjon

Org.nr.: NO 952 151 266 MVA

Sosiale medier

Twitter
Facebook
YouTube
Flickr

Bildearkiv