Bilde av fjell og fjord med industri. Foto: Sven-Erik Knoff

Det er mye kraft i norsk industri

Aktuelle saker fra Norsk Industri:

  1. Stiller egne undersøkelser i bero etter møte med Økokrim

    Styret i Norsk Industri har i dag møtt Økokrim og presentert tidligere undersøkelser og nye opplysninger som har kommet til vedrørende avgåtte administrerende direktør Stein Lier-Hansens utstrakte bruk av organisasjonens representasjonsmidler.

  2. Varsel om Generalforsamling 2024

    I henhold til Norsk Industris vedtekter skal medlemmene varsles om dato for ordinær Generalforsamling minst to måneder i forveien. Dette gjøres på Norsk Industris nettsider. For ordens skyld sender vi også ut et skriftlig varsel til daglige ledere i medlemsbedriftene.

Kommende arrangement: