Bilde av fjell og fjord med industri. Foto: Sven-Erik Knoff

Det er mye kraft i norsk industri

Aktuelle saker fra Norsk Industri:

  1. Overleverte EØS-utredning til utenriksministeren

    11. april la det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget fram sin rapport om erfaringer med EØS-samarbeidet siden 2012. Norsk Industri konstaterer at utvalget nå har lagt frem en solid rapport.

  2. Enighet med Parat

    22 timer på overtid kom Norsk Industri og Parat til enighet i frontfagsoppjøret.

Kommende arrangement: