Bilde av fjell og fjord med industri. Foto: Sven-Erik Knoff

Det er mye kraft i norsk industri

Foto: Norsk Industri

Medlemsmøte: Gangen i et tariffoppgjør

Vi inviterer til medlemsmøte om årets lønnsoppgjør, hvor vi går gjennom gangen i et tariffoppgjør, med viktige datoer for når og hva bedriftene bør foreta seg. Møtet avholdes på Teams onsdag 29. mars kl. 14.00.

Møtet er kun for medlemmer i Norsk Industri, dersom du ønsker å delta, men ikke har mottatt invitasjon, ta kontakt på info@norskindustri.no.

Aktuelle saker fra Norsk Industri:

 1. Lønnsoppgjøret 2023 er i gang

  Mandag 27. mars startet årets lønnsoppgjør med kravoverlevering mellom NHO og LO. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, og med mindre det er avtalt noe annet skal det kun forhandles om lønnsjustering.

 2. Taktskifte i EUs råvarepolitikk

  EU-kommisjonen har lagt frem forslag til ny råvareforordning. Det nye råvareinitiativ skal styrke tilgangen på kritiske og strategisk viktige råvarer.

Kommende arrangement:

 1. Arbeidsgiver 2023

  Når resultatet av det sentrale lønnsoppgjøret foreligger, skal mange bedrifter i gang med lokale forhandlinger. Arbeidsgiver 2023 er en lukket arena for våre medlemmer hvor vi analyserer årets mellomoppgjør, og gir konkrete råd og tips til de lokale forhandlingene. Dette er særdeles nyttig både for bedriftens ledelse og for HR.

  Kun for medlemmer!)