Bilde av fjell og fjord med industri. Foto: Sven-Erik Knoff
Foto: Norsk Industri

Det er mye kraft i norsk industri

13. desember kl. 13.00: Forhandlingskurs med professor Sverre Blandhol

Som en forberedelse til tariffoppgjøret og lokale lønnsforhandlinger, inviterer Norsk Industri medlemsbedrifter til kurs i forhandlingsteknikk. Bli en bedre forhandler! Les mer her

Kurset foregår digitalt på Teams. Dersom du ønsker å delta, men ikke har mottatt invitasjon, ta kontakt på info@norskindustri.no.

Aktuelle saker fra Norsk Industri:

  1. Ny utlysning til bransjeprogram

    Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Nå er det lyst ut nye midler, med søknadsfrist i februar 2024.

  2. Svake PISA-resultat bekymrar

    At norske 15-åringar scorar lågt på sentrale reiskapsfag som matematikk, norsk og naturfag bekymrar. Særleg er resultata i matematikk svake. Nær ein av tre elevar ligg på det lågaste kunnskapsnivået.

Kommende arrangement:

  1. Forhandlingskurs med professor Sverre Blandhol

    Som en forberedelse til tariffoppgjøret og lokale lønnsforhandlinger, inviterer Norsk Industri medlemsbedrifter til kurs i forhandlingsteknikk. Bli en bedre forhandler!