Norsk Industri

Innhold

Bilde av fjell og fjord med industri

Det er mye kraft i norsk industri

Foto: AdobeStock

Viktig korona-info

Medlemsmøte Covid-19
Onsdag 23. juni kl. 09.00 avholder vi nytt medlemsmøte om Covid-19. Dersom du ønsker å delta, men ikke har mottatt invitasjon, ta kontakt på info@norskindustri.no.

_________________________

Norsk Industris korona-side

Informasjon om karantenereglene (Arbinn.no)

Covid-19-forskriften på lovdata.no

Ved spørsmål, ta kontakt på advokat@norskindustri.no.

Norske Bærekrefter

Norsk industri gir mindre globale utslipp!

Kampanjen Norske Bærekrefter skal synliggjøre utviklingen i industrien, og hvordan norske industribedrifter bidrar til det grønne skiftet.

Neste arrangement:

 1. 22. - 23. juni 2021

  HMS Grunnkurs Webinar

  Kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

 2. 22. juni 2021,

  Digitalt møte på Teams

  Trykt i Norge - medlemsmøte

  Grafisk bransjeforening inviterer alle medlemmer og alle som deltar i Trykt i Norge-kampanjen.

 3. 24. juni 2021

  Webinar: Trenger din bedrift ny kompetanse?

  Nærmere 50 millioner kroner til etter- og videreutdanning er nå tilgjengelig, både praksiskandidatkurs, Industrifagskolen og det nye tilbudet "Industriuniversitetet". På webinaret får du mer informasjon om ordningen og hvordan din bedrift kan søke midler.