Norsk Industri

Innhold

Vi skaper velferd

Aktuelt:

 1. Aktuelt, Nyhet

  Nyttig besøk fra PST

  23. juni fikk vi i Norsk Industri besøk fra PST. Her fikk vi blant annet høre om hvordan de jobber med innsidetematikk og ansettelsesforhold.

 2. Aktuelt, Nyhet, HMS og IA industrifuturum

  Forberedt på krise - nyttig for næringslivet

  Kan næringslivet lære noe av krisehåndteringen den dramatiske dagen 22. juli i 2011? Det mener traumeoverlegen Pål Aksel Næss fra Oslo Universitetssykehus, som du møter på Arbeidshelse 2017 20. november.

 3. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Energi og klima, Miljø, Materialrommet

  Ny Stortingsmelding om avfallspolitikk

  Regjeringen har lagt frem en ny stortingsmelding – Avfall som ressurs. Meldingen handler om avfallsforebygging, ombruk og materialgjenvinning, og ikke minst opprydning av marin forsøpling.