Norsk Industri

Innhold

Det er mye kraft i norsk industri

Aktuelt:

 1. Nyhet, Jus, Lønn og tariff

  Fortsatt innleie i industrien

  Norsk Industri er tilfreds med at Arbeiderpartiet og KrF har gitt Regjeringen et godt utgangspunkt for å jobbe videre for et endret regelverk - og at løsningen ikke innebærer forbud.

 2. Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

  Innlemmelsen av EUs 3. energimarkedspakke

  Stortinget skal behandle innlemmelsen av EØS-avtalens rettsakter som inngår i EUs tredje energimarkedspakke den 22 mars. Norsk Industri støtter regjeringens framlegg og mener det av hensyn til våre gass- og fornybarressurser er helt avgjørende at vi deltar i dette markedet på like vilkår og med like spilleregler. Det er i hovedsak dette tredje energimarkedspakke handler om.

 3. Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

  Trenden er snudd for TIP!

  15. mars ble søkertallene for videregående opplæring i 2018/19 publisert. Etter flere år med nedgang for Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) er det nå 5 prosent flere som søker VG1 TIP i år!

Se historie og video bak flere av våre bedrifter