Norsk Industri

Innhold

Vi skaper velferd

Aktuelt:

 1. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Havrommet, Materialrommet, Designrommet industrimeldingen

  Nye satsinger i industripolitikken

  Regjeringen har i dag lansert en ny garantiordning for eksportrelaterte investeringer, som ligner mye på et forslag Norsk Industri oversendte regjeringen for et år siden.

 2. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Forskning og innovasjon, Havrommet, Materialrommet, Designrommet industrimeldingen

  Tydelig at Regjeringen vil ha mer industri i Norge

  Det vi i dag har fått høre om Regjeringens industrimelding, er godt nytt for industrien. Signalene er ikke til å ta feil av: Regjeringen vil ha mer industri i Norge.

 3. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Energi og klima, Havrommet, Materialrommet industrimeldingen

  CO2 kompensasjonsordningen videreføres etter 2020

  Norsk Industris innspill til Regjeringen arbeid med industrimeldingen er i stor grad basert på veikartet som er utarbeidet for prosessindustrien.