Enighet i gjenvinning
Enighet i gjenvinning

Etter konstruktive forhandlinger, lyktes det å oppnå enighet i meklingen om Miljøoverenskomstene med hhv Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Klart for påmelding til Grunnkurs Ledelse
Klart for påmelding til Grunnkurs Ledelse

Nå er tiden kommet for å tenke på hvem i bedriften som skal meldes på til Grunnkurs Ledelse!

Svolværkonferansen 2016

Konferansen for de blå næringer

På årets Svolværkonferanse retter vi blikket mot petroleumsindustriens utvikling i Nord-Norge, energisituasjonen, sameksistens og teknologi og kompetansedeling på tvers.

Norsk Industri og DHL Express bidrar til redusert miljøfotavtrykk

Gjennom Norsk Industris avtale med DHL Express inngår DHLs GoGreen. Kalkulatoren beregner hvor mye drivhusgasser medlemmenes sendinger genererer. Hva er så GoGreen?

Norsk Industri gratulerer Rana Gruber

Rana Gruber har ført en langvarig kamp mot Rana Kommune og kommunens advokater og takstmenn om eiendomsskatt. Nå har de vunnet.

Mange gode medlemsfordeler

Se alle medlemsfordelene

LEVERINGSBETINGELSER

Vi formidler norske og nordiske leveringsbetingelser, samt Orgalime.

Leveringsbetingelsene og Orgalime

ADVOKAT–/JURIDISK BISTAND

23 08 88 88

08.00 - 16.00

Medlemmer kan benytte vår juridiske vakttelefon. Tjenesten er gratis! Bruk også: advokat@norskindustri.no.

Få advokat-/juridisk bistand

Største forening i NHO

2450

Norsk Industri er organisasjonen for industrien i Norge. Vi har ca 2450 medlemsbedrifter. Du finner bedriftene rundt omkring i hele landet.

Se hvor industrien befinner seg

Fra mediabildet

Se saker fra Mediabildet