Norsk Industri

Innhold

Det er mye kraft i norsk industri

Foto: Hydro/Marius Motrøen

For få ungdom velger industrifag - dette ønsker vi å gjøre noe med!

Vi vil at flere ungdom søker TIP-fag. Derfor kjører vi nok en gang en kampanje for å sette søkelyset på dette frem mot søknadsfristen 1. mars!

Se gamer og youtuber Elias "Kime" Rådlund teste industriyrker!

Aktuelt:

 1. Aktuelt, Nyhet

  Årets konjunkturrapport lanseres 29. januar

  Hvordan blir 2019 sett fra industriens ståsted?

 2. Aktuelt, Nyhet

  Håp om næringsvennlig politikk og klimasatsing

  Når Norge nå får en ikke-sosialistisk flertallsregjering bør det ligge til rette for en aktiv og næringsvennlig økonomisk politikk, og en klimapolitikk som fører til at Norge oppfyller sine forpliktelser etter Paris-avtalen.

 3. Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

  Karbonkompensasjon – regelverket lages nå

  EU har startet arbeidet med å lage nye retningslinjer for karbonkompensasjon for perioden 2021-2030, en prosess Norsk Industri er svært opptatt av.