Norsk Industri

Innhold

Bilde av fjell og fjord med industri

Det er mye kraft i norsk industri

Foto: AdobeStock

Viktig korona-info

Medlemsmøte Covid-19
Vi inviterer til nytt medlemsmøte 20. mai kl. 10.30. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men ønsker å delta, ta kontakt på e-post info@norskindustri.no.

________________________________

Norsk Industris korona-side

Informasjon om karantenereglene (Arbinn.no)

Covid-19-forskriften på lovdata.no

Ved spørsmål, ta kontakt på advokat@norskindustri.no.

Norsk industri gir mindre globale utslipp!

Kampanjen Norske Bærekrefter skal synliggjøre utviklingen i industrien, og hvordan norske industribedrifter bidrar til det grønne skiftet.