Norsk Industri

Innhold

Vi skaper velferd

Aktuelt:

 1. Aktuelt, Nyhet, Økonomi

  Kraftig økning i industriinvesteringer

  Investeringsviljen til industribedriftene er vesentlig høyere i starten av 2017 enn i slutten av 2016.

 2. Aktuelt, Nyhet, Økonomi

  Sentralbanksjefen ser i glasskula

  På årets Arbeidsgiver-konferanse kommer sentralbanksjef Øystein Olsen for å gi oss svar på hvilke økonomiske fremtidsutsikter han mener norsk industri står overfor.

 3. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening

  OECD positive til omstillingsevnen ved skipsverftene

  OECD er fornøyd med at Norge følger internasjonalt vedtatte regler for eksportstøtte, og de er positive til omstillingsevnen ved våre skipsverft.