Medlemskap og fordeler

Et medlemskap i Norsk Industri gir bedriften juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk, rabatterte fordeler mm.

Inkludert i medlemskapet er bl.a.:

Advokattjenester og juridisk rådgivning innen arbeidsrett

Norsk Industris advokater gir deg råd og veiledning innen både kollektiv og individuell arbeidsrett. Juridisk bistand er en medlemsfordel inkludert i medlemskontingenten. Les mer om våre advokattjenester

Arbinn - arbeidsgiverportalen som gir deg full tilgang til veiledere og maler

På Arbinn.no får du veiledning i hvordan du følger opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktsmaler, tilgang til lærerike webinarer og mye mer. Innholdet lages av NHOs advokater og HMS-eksperter. Finn ut mer her

Bedriftens medlemskap - se og administrer bedriftens nøkkeldate

Du får informasjon om tariffavtaler, fakturaer og årsoppgaver, samt nøkkeldata om bedriften (tlf, e-post mm.).

Personer i bedriften med admin-tilgang (som regel daglig leder og HR) kan administrere informasjonen og bestemme hvem i bedriften som skal være kontaktpersoner og ha tilgang til innhold.

Les om hvordan du får tilgang her

 

Bedriftutvikling - søk økonomisk støtte

Det finnes mange ordninger hvor din bedrift kan søke midler. Finn ut mer her

HMS, kompetanse og statistikk

Gjennom bransje- og fagspesifikke utvalg på HMS-feltet ivaretar og videreutvikler Norsk Industri kompetansen på helse, miljø og sikkerhet til fordel for våre medlemmer. Norsk Industri er også part i regelverksforum og i trepartssamarbeidet for grenseverdier. Vi støtter våre medlemmer i deres arbeid med HMS, og tilbyr blant annet HMS-verktøyet E-verdier til en redusert pris.
Les mer om E-verdier

Norsk Industri samler inn data om sykefravær og personskader fra de medlemmene som ønsker det. Resultatene er tilgjengelig på en nettside der de rapporterende bedriftene kan sammenligne egne resultater med andre bedrifter, bransjer eller norsk industri. 
Les mer om HMS- og sykefraværsstatistikken

Kontrakter og leveringsbetingelser

Vi tilbyr en rekke standardkontrakter og leveringsbetingelser gratis for våre medlemmer. Se oversikt her

Kurs og arrangement

Som medlem får du gode priser på en rekke kurs og konferanser. Finn ut mer her

NHO - Norges største fellesskap for bedrifter

Medlemmer i Norsk Industri blir automatisk medlem i NHO og kan benytte seg av NHOs medlemsfordeler.

Nettverk og politisk påvirkningskraft

Vi organiserer bedrifter i ulike bransjer. Man står fritt til å være tilknyttet en bransjeforening eller et forum. Se hvor du kan finne ditt nettverk
 
Som medlemsbedrift er det mulig å engasjere seg i en rekke fagutvalg som jobber frem gode innspill og forslag til løsninger. Se våre fagutvalg her

Regionkontorer og lokal medvirkning

NHOs regionkontor tilbyr service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse. Regionskontorene ivaretar medlemmenes interesser og hjelper deg i ditt nærområde:

I både  Rogaland krets og Vestland krets har Norsk Industri engasjert seg spesielt, og vi har dyktige folk som jobber tett med lokale industribedrifter. De arbeider for å fremme medlemsbedriftenes interesser, og har god faglig kompetanse og nyttig lokalkunnskap. Medlemsbedrifter har gått sammen for å danne uformelle møteplasser og industriklynger i områdene.

Styre i Norsk Industri Rogaland  Styre i Norsk Industri Vestland
Jan Ertesvåg, Aker Solutions AS, leder
Nine Andresen, Moreld Apply AS
Svein Kvernstuen, Beyonder AS
Knut Høiland, Rosenberg
Lene M. Ersland, L-coaching
Arne Vervik, IKM Gruppen
Therese Nordbø, Westcontrol AS
Grethe Bakkevig, Marine Aluminium AS
Sigurd Ur, NHO Rogaland, sekretær

Ingrid Solheim, StS Gruppen AS, leder
Roar Pedersen, Aker Solutions AS
Anne Frøseth Isachsen, Framo AS
Ole Jordal, Corvus Energy AS
Nina Tennebekk, NHO Vestland, sekretær

 

Spar penger - benytt våre medlemsavtaler:

Artikler om våre medlemsfordeler:

  1. Sikkerhetsekspert rett i lomma

    I dagens stadig mer digitaliserte verden, der mer enn 4 av 5 dataangrep skyldes en menneskelig faktor,er ikke sikkerhetskompetanse lenger bare en bonus. Det er en nødvendighet!

  2. – Den lokale rådgivningen var avgjørende

    Berry Packaging Norway AS meldte seg inn Norsk Industri i 2019 og fikk høre om NHO Pensjon. Svein Egestad er lidenskapelig opptatt av emballasjehåndtering og gode kundeforhold. Derfor falt valget på den pensjonsleverandøren som han synes hadde tydelig fokus på bærekraft og kunne tilby god lokal oppfølging.

  3. Effektiv arbeidsdag med Circle K

    Circle K tilbyr Norges største nettverk av stasjoner og en komplett løsning som holder transportkostnadene nede. Medlemmer av Norsk Industri får svært gode betingelser hos Circle K, og det koster ingenting å ha firmakort.

Lønnsomt medlemsskap

Se hvordan kontingenten regnes ut samt hva vi kan bistå din bedrift med. Her finner du også info om bindingstid og utmelding.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!