Nora Køber Garvoll

Advokat

Juridisk avdeling

Nora Køber Garvoll startet på advokatvakten i august 2018. I sin masteroppgave skrev hun om rett til nedsatt ukentlig arbeidstid ved skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid etter arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbilaget LO-NHO.

Våren 2019 ble Nora tildelt graden Master i rettsvitenskap og fikk innpasset 30 studiepoeng (avlagt på tysk) fra Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg i Tyskland.