Nora Køber Garvoll

Advokatfullmektig

Juridisk avdeling

Nora Køber Garvoll startet på advokatvakten i august 2018. I sin masteroppgave skrev hun om rett til nedsatt ukentlig arbeidstid ved skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid etter arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbilaget LO-NHO.

Våren 2019 ble Nora tildelt graden Master i rettsvitenskap og fikk innpasset 30 studiepoeng (avlagt på tysk) fra Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg i Tyskland.

Nora har tariffansvar for følgende overenskomster:
- Sandtakoverenskomsten
- Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter
- Eske-, Kartonasje- og Papiroverenskomsten
- Bokbinderier
- Trykkerier og Raprobedrifter
- Serigrafioverenskomsten