Foto: AdobeStock

Arbeidsliv

Vi er engasjert i arbeidsgiverspørsmål overfor arbeidstakerorganisasjonene og for den enkelte medlemsbedrift.

Arbeidsgiverpolitisk plattform

Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske plattform viser retningen for vår arbeidsgiverpolitikk.