Norsk Industri

Innhold

Foto: AdobeStock

Arbeidsliv

Vi er engasjert i arbeidsgiverspørsmål overfor arbeidstakerorganisasjonene og for den enkelte medlemsbedrift.

  1. Aktuelt, Nyhet, Arbeidsliv koronaviruset

    Ferieavvikling for permitterte ansatte

    Norsk Industri har mottatt mange spørsmål om ferieavvikling i bedrifter med permitterte ansatte. Utgangspunktet er at også permitterte arbeidstakere skal avvikle ferie som normalt.

  2. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Økonomi, Forskning og innovasjon, Energi og klima, Designindustrien, Arbeidsliv koronaviruset

    Innspill til Finanskomiteen om revidert

    Norsk Industri har sendt inn en rekke innspill på revidert nasjonalbudsjett til Stortingets finanskomite.