Hans-Martin Møllhausen

Advokat

Juridisk avdeling

Som advokat i Norsk Industri bistår Møllhausen medlemsbedriftene med ulike spørsmål knyttet til lov- og avtaleverk innenfor arbeidsrettens område.

Han har lang erfaring med både individuell og kollektiv arbeidsrett, fra både privat og offentlig sektor. I tillegg til juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo har han også arbeidsrett spesialfag. Han har  tatt grunnleggende bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Møllhausen har siden 2004 innehatt advokatbevilling. Han har deltatt i frontfagforhandlingene siden 2002, og har et spesielt koordineringsansvar for tariffoppgjørene av de 30 tariffavtalene som Norsk Industri er part i. Videre har han vært Norsk Industris representant i Tvisteløsningsnemnda siden 2015.