Hva er frontfaget?

Frontfaget forhandles før de øvrige overenskomstene innen både privat og offentlig sektor.

Industrien har i mesteparten av etterkrigstiden vært retningsgivende for øvrige tariffområder i lønnsforhandlingene i Norge. Opplegget for forhandlingene bygger på at lønnsveksten må tilpasses det konkurranseutsatt sektor over tid kan leve med. Dette ivaretas ved at avtaleområder med stort innslag av konkurranseutsatte virksomheter forhandler først , og dette kalles "frontfaget". Resultatet herfra virker som en norm for andre avtaleområder. Systemet med frontfag og koordinering utgjør frontfagsmodellen.

Frontfaget har tradisjonelt vært Verksted-/Industrioverenskomsten mellom NHO/Norsk Industri og LO/Fellesforbundet. 

Resultatene fra tariffoppgjørene utgjør en betydelig del av industriens rammevilkår. Styrking av frontfagoppgjørets gjennomslagskraft er derfor en prioritert oppgave for Norsk Industri og av stor betydning for norsk økonomi.

> Les mer her (arbinn.no)