Norsk Industri

Innhold

Aktuelt

 1. Aktuelt, Maritim bransjeforening, Miljø

  Verftenes økonomi og eksistens trues etter pålegg om opprydding

  13 verft i Møre og Romsdal har fått pålegg om å lage planer for opprydding på havbunnen utenfor sine områder. Norsk Industri med flere mener dette er både feil fremgangsmåte og urimelig.

 2. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Miljø Sirkulærøkonomi

  Industrien og sirkulærøkonomi – muligheter i grønne verdikjeder

  Det er et klart mål at norsk prosessindustri skal bevare og videreutvikle sin posisjon som verdens grønneste og mest foroverlente. Les kronikken undertegnet av Yara, Elkem, Celsa, Hydro, Eyde Cluster og Norsk Industri.

 3. Aktuelt, Nyhet, Elektro og energi, Miljø

  Rehabiliterer transformater - forlenger levetiden

  På Mongstad har Equinor 12 transformatorer produsert av National Industri i 1986. Tilstandskontroller avdekket en del korrosjonsanløp, men etter at de har vært inne hos ABB til rehabilitering har de blitt så gode som nye igjen.