Norsk Industri

Innhold

Aktuelt

 1. Aktuelt, Nyhet, Miljø

  Høringsuttalelse til forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

  I oktober 2017 sendte KLD og OED ut til høring endringer i vannforskriften, og i den forbindelse en justering av naturmangfoldloven (NML) (fordi Plan- og bygningsloven da fjernes som plangrunnlag, og man i stedet benytter NML).

 2. Aktuelt, Nyhet, HMS og IA, Miljø

  Kjenner du Norsk Industris HMS-statistikk?

  Vi samler i disse dager inn sykefraværstall for 4. kvartal 2017 og tall på personskader for året 2017 fra våre medlemsbedrifter. Frist for rapportering er 2. februar.

 3. Aktuelt, HMS og IA, Teknobedriftene, Miljø

  IA-pris til Parat Halvorsen

  Teknologibedriften Parat Halvorsen AS vant årets IA-pris i privat sektor i Vest-Agder. Prisen fikk de for årelangt og systematisk arbeid med å skape helsefremmende arbeidsplasser.