Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Aktuelt

 1. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Miljø

  Store svakheter ved statens bruk av midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn

  På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon Economics i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) evaluert tildelingen av midler til opprydding i forurenset grunn og forurenset sjøbunn. I sum viser rapporten ingen eller liten samfunnsgevinst av pengebruken.

 2. Aktuelt, Miljø

  Trygg kjemikaliehverdag

  Norsk Industri har gitt innspill til handlingsplanen for helse og miljøfarlige kjemikalier. For industrien er det viktig med et globalt og europeisk fokus. Vi mener også at begrepet "Giftfri hverdag" må erstattes med "Trygg kjemikaliehverdag".

 3. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Miljø

  Skal samarbeide med næringslivet for å redusere engangsartikler av plast

  Klima- og miljødepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak mot engangsartikler i plast som kan utgjøre et miljøproblem.