Norsk Industri

Innhold

Styre og representantskap

Norsk Industris styre valgt på generalforsamlingen 2018. Bak f.v.: Geir Austigard, Øglænd System (nestleder), Torgeir Kvidal, Yara International, Atle Kigen, Aker, Helge Aasen, Elkem (styreleder). Foran f.v.: Karl Inge Rekdal, Sykkylven Stål, Grete Birgitte Haaland, Equinor, Veronika Barrabés, Novartis Norge, Even Aas, Kongsberg Gruppen. (Tuva Barnholt, Borregaard og Cathrine Kristiseter Marti, Ulstein Group var ikke til stede når bildet ble tatt). FOTO: Norsk Industri

Mange av Norsk Industris medlemsbedrifter er representert i styre og representantskap.

Styret

Norsk Industris styre består av:

 • Helge Aasen, Elkem (styreleder)
 • Geir Austigard, Øglænd System (nestleder)
 • Grete Birgitte Haaland, Equinor
 • Even Aas, Kongsberg Gruppen
 • Tuva Barnholt, Borregaard
 • Atle Kigen, Aker
 • Cathrine Kristiseter Marti, Ulstein Group
 • Torgeir Kvidal, Yara International
 • Karl Inge Rekdal, Sykkylven Stål
 • Veronika Barrabés, Novartis Norge

Styret leder organisasjonens arbeid, men kan delegere ansvaret til administrerende direktør.

Styret har ansvar for spørsmål knyttet til tarifforhold og oppnevner utvalg, som gjennomfører lønnsoppgjørene. Styret fatter vedtak ved alminnelig flertall blant de frammøtte, ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. Styret er valgt av Generalforsamlingen.

Representantskapet

Norsk Industris Representantskap består av Styrets medlemmer samt bedriftsrepresentanter som velges av Generalforsamlingen på fritt grunnlag. Representantskapet har minst to møter i året og skal behandle saker av stor betydning for Norsk Industri, deriblant langsiktige strategiplaner.

Norsk Industris representantskap - medlemmer

Representantskapet (i tillegg til styremedlemmene)
 • Adm. direktør Peder Arvidsson, Sandvik Teeness Trondheim
 • Adm. dir. Øyvind Boye, NYMO
 • Direktør Aerostructures Terje Bråthen, Kongsberg Defence Systems
 • CEO Ivar Fossum, Nordic Mining
 • Fabrikksjef Jorunn Gislefoss, REC Solar Norway
 • Kommunikasjonsdirektør Kristine Gramstad Wedler, MOWI
 • Head of Energy & Industry Asbjørn Grini, Bergen Group Services
 • Vice President SHV Ragnhild Katteland, Nexans Norway
 • Adm. dir. Bjørn Kolbjørnsen, Eramet Norway
 • Salgsdirektør Terje Løken, Lyche Konvolutt
 • VP Productivity Kathrine Næss, Yara
 • Adm. dir. Stein Berg Oshaug, Oshaug Metall
 • Konsernsjef Erik Osmundsen, Norsk Gjenvinning
 • Divisjonsdirektør Gøran Salomonsen, ABB
 • Adm. direktør Ingrid Strand Solheim, STS Gruppen AS, Stillas
 • Kvalitetssjef Frode Svarstad, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik
 • Eier og HR-sjef Hanne Markussen Eek, Franzefoss Minerals
 • Styremedlem Håvard Grjotheim, 07Media
 • Executive Vice President Steinar Røgenes, Kværner Stord
Vararepresentanter til Representantskapet 
 • Adm. dir. Lars Fredrik Bakke, Wood Group Norway
 • Adm. dir. Magnar Bakke, INEOS Bamble
 • CEO Olav Holst-Dyrnes, Ekornes ASA
 • CEO Rolf Morten Lie Holum, SafeRoad AS
 • Dir. Construction and Engineering Erling Kornkveen, Adecco Solutions
 • Styreleder Jon Daniel Nesje, Nesje AS
 • Adm. dir. Skjalg Stavheim, Hexagon Ragasco
 • Adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark
 • Adm. dir. Ove Wilhelmsen, Wärtsilä Ship Design Norway