Norsk Industri

Innhold

Styre og representantskap

F. v.: Lars Rosenløv, Torgeir Kvidal, Linn Cecilie Moholt (gått ut av Styret nov. 2017), Helge Aasen, Tuva Barnholt, Karl Inge Rekdal, Geir Austigard og Atle Kigen. Cathrine Kristiseter Marti og Alf-Helge Aarskog var ikke til stede når bildet ble tatt.

Mange av Norsk Industris medlemsbedrifter er representert i styre og representantskap.

Styret

Norsk Industris styre består av:

 • Helge Aasen, Elkem (leder)
 • Karl Inge Rekdal, Sykkylven Stål (nestleder)
 • Geir Austigard, Øglænd System
 • Torgeir Kvidal, Yara International
 • Tuva Barnholt, Borregaard
 • Cathrine Kristiseter Marti, Ulstein Group
 • Atle Kigen, Aker
 • Alf-Helge Aarskog, Marine Harvest
 • Lars Rosenløv. Statoil

Styret leder organisasjonens arbeid, men kan delegere ansvaret til administrerende direktør.

Styret har ansvar for spørsmål knyttet til tarifforhold og oppnevner utvalg, som gjennomfører lønnsoppgjørene. Styret fatter vedtak ved alminnelig flertall blant de frammøtte, ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. Styret er valgt av Generalforsamlingen.

Representantskapet

Norsk Industris Representantskap består av Styrets medlemmer samt bedriftsrepresentanter som velges av Generalforsamlingen på fritt grunnlag. Representantskapet har minst to møter i året og skal behandle saker av stor betydning for Norsk Industri, deriblant langsiktige strategiplaner.

Norsk Industris representantskap - medlemmer

Representantskapet (i tillegg til styremedlemmene)
 • Administrerende direktør Peder Arvidsson, Sandvik Teeness Trondheim
 • Country Manager Veronika Barrabés, Novartis Norge
 • Direktør Aerostructures Terje Bråthen, Kongsberg Defence Systems
 • HR Director Torild Bugge, Ulstein Group
 • Administrerende direktør Rolf Odd Fiskerstrand, Fiskerstrand Verft
 • CEO Ivar Fossum, Nordic Mining
 • Fabrikkdirektør Jorunn Gislefoss, GE Healthcare (fabrikksjef i Elkem Solar Kristiansand fra 1.6.2017)
 • Head of Energy & Industry Asbjørn Grini, Bergen Group Services
 • Vice President SHV Ragnhild Katteland, Nexans Norway
 • Adm. dir. Bjørn Kolbjørnsen, Eramet Norway
 • Salgsdirektør Terje Løken, Lyche Konvolutt
 • Adm. dir. Stein Berg Oshaug, Oshaug Metall
 • Konsernsjef Erik Osmundsen, Norsk Gjenvinning
 • Divisjonsdirektør Gøran Salomonsen, ABB
 • Kvalitetssjef Frode Svarstad, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik
 • Adm. dir. Øyvind Boye, NYMO
 • Eier og HR-sjef Hanne Markussen Eek, Franzefoss Minerals
 • Styremedlem Håvard Grjotheim, 07Media
 • Styreleder Ole Paulsen, STS Gruppen
 • Executive Vice President Steinar Røgenes, Kværner Stord
Vararepresentanter til Representantskapet 
 • Adm. dir. Lars Fredrik Bakke, Wood Group Norway
 • Adm. dir. Magnar Bakke, INEOS Bamble
 • Kommunikasjonsdirektør Kristine Gramstad, Marine Harvest
 • Dir. Construction and Engineering Erling Kornkveen, Adecco Solutions
 • Adm. dir. Jon Daniel Nesje
 • Adm. dir. Skjalg Stavheim, Hexagon Ragasco
 • Adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark
 • Adm. dir. Ove Wilhelmsen, Wärtsilä Ship Design Norway