Norsk Industri

Innhold

Styre og representantskap

Foran f.v.: Cathrine Kristiseter Marti, Hilde M. Aasheim, Jan Skogseth. 2. rekke f.v.: Lars Rosenløv, Geir-Henning Wintervoll, Tuva Barnholt. 3. rekke f.v.: Atle Kigen, Tore Tomter, Karl Inge Rekdal, Alf-Helge Aarskog

Mange av Norsk Industris medlemsbedrifter er representert i styre og representantskap.

Styret

Norsk Industris styre består av:

  • Hilde M. Aasheim, Hydro (leder)
  • Jan Skogseth, Aibel (nestleder)
  • Atle Kigen, Aker
  • Tuva Barnholt, Borregaard
  • Geir-Henning Wintervoll, Finnfjord
  • Alf-Helge Aarskog, Marine Harvest
  • Tore Tomter, Siemens
  • Lars Rosenløv, Statoil
  • Karl Inge Rekdal, Sykkylven Stål
  • Cathrine Kristiseter Marti, Ulstein Group

Styret leder organisasjonens arbeid, men kan delegere ansvaret til administrerende direktør.

Styret har ansvar for spørsmål knyttet til tarifforhold og oppnevner utvalg, som gjennomfører lønnsoppgjørene. Styret fatter vedtak ved alminnelig flertall blant de frammøtte, ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. Styret er valgt av Generalforsamlingen.

Representantskapet

Norsk Industris Representantskap består av Styrets medlemmer samt bedriftsrepresentanter som velges av Generalforsamlingen på fritt grunnlag. Representantskapet har minst to møter i året og skal behandle saker av stor betydning for Norsk Industri, deriblant langsiktige strategiplaner.

Se alle medlemmer i representantskapet

Norsk Industris representantskap

REPRESENTANTSKAPET (I TILLEGG TIL STYREMEDLEMMENE)

Navn

Tittel

Bedrift

Peder Arvidsson

Adm. dir.

Sandvik Teeness Trondheim

Øyvind Boye

Adm. dir.

NYMO

Terje Bråthen

Dir. for Aerostructures

Kongsberg Defence Systems

Torild Bugge

HR Director

Ulstein Group

Hanne Markussen Eek

Eier og HR-sjef

Franzefoss Minerals

Rolf Odd Fiskerstrand

Konsernsjef

Fiskerstrand BLRT

Lene Holm Grasdal

Vice Pres. HR

Apply Leirvik

Håvard Grjotheim

Konsernsjef

07 Media

Jorunn Gislefoss

Fabrikkdirektør

GE Healthcare

Hans Havdal

Konsernsjef

Kongsberg Automotive

Ragnhild Katteland

Vice Pres. SHV

Nexans

Torgeir Kvidal

Konserndirektør

Yara International

Morten Mathisen

Styreleder

NLI Subsea

Kjell-Erik Nordby

Adm. dir.

Vistin Pharma

Sven Ombudstvedt

Konsernsjef

Norske Skog

Erik Osmundsen

Konsernsjef

Norsk Gjenvinning

Ole Paulsen

Styreleder

STS Gruppen

Steinar Røgenes

Executive Vice Pres.

Kværner Stord

Gøran Salomonsen

Divisjonsdirektør

ABB

Otto Søberg

CEO

Wood Group Mustang

VARAREPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET:

Navn

Tittel

Bedrift

Kristine Gramstad

Kommunikasjonsdir.

Marine Harvest

Asbjørn Grini

Head of Energy & Industry

Bergen Group Services AS

Bjørn Kolbjørnsen

Adm. dir.

Eramet Norway

Terje Løken

Salgsdirektør

Lyche Konvolutt

Sverre Narvesen

Adm. dir.

Sintef Raufoss Manufact.

Stein Berg Oshaug

Adm. dir.

Oshaug Metall

Svein W. Paulsen

Prosjektleder

GKN Aerospace Engine Systems Norway

Frode Svarstad

Adm. dir.

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik

Arve Ulriksen

Adm. dir.

Mo Industripark