Norsk Industri

Innhold

Styre og representantskap

Mange av Norsk Industris medlemsbedrifter er representert i styre og representantskap.

Styret

Norsk Industris styre består av:

 • Helge Aasen, Elkem (styreleder)
 • Geir Austigard, Øglænd System (nestleder)
 • Arne Klette, ABB
 • Atle Kigen, Aker
 • Cathrine Kristiseter Marti, Ulstein Group
 • Even Aas, Kongsberg Gruppen
 • Greger Mannsverk, Kimek / Kimek Offshore
 • Grete Birgitte Haaland, Equinor
 • Heidi Faukald, Ineos Bamble AS
 • Skjalg Stavheim, Hexagon Ragasco AS

Styret leder organisasjonens arbeid, men kan delegere ansvaret til administrerende direktør.

Styret har ansvar for spørsmål knyttet til tarifforhold og oppnevner utvalg, som gjennomfører lønnsoppgjørene. Styret fatter vedtak ved alminnelig flertall blant de frammøtte, ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. Styret er valgt av Generalforsamlingen.

Representantskapet

Norsk Industris Representantskap består av Styrets medlemmer samt bedriftsrepresentanter som velges av Generalforsamlingen på fritt grunnlag. Representantskapet har minst to møter i året og skal behandle saker av stor betydning for Norsk Industri, deriblant langsiktige strategiplaner.

Norsk Industris representantskap - medlemmer

Representantskapet (i tillegg til styremedlemmene)
 • Bård Meek-Hansen, daglig leder, Grovfjord Mek. Verksted
 • Erling Kornkveen, dir., Construction and Engineering, Adecco Solutions
 • Hanne-Sofie Pedersen, adm. dir., ThermoFisher Scientific (Life Technologies)
 • Hans Petter Selstad, CEO, Selstad AS
 • Ingrid Strand Solheim, adm. dir., StS Gruppen
 • Ivar Fossum, CEO, Nordic Mining
 • Kathrine Næss, VP Productivity, Yara
 • Lars Fredrik Bakke, adm. dir., Wood Group Norway
 • Lars Petter Maltby, daglig leder, Eyde Innovation Center (Eyde-klyngen)
 • Lars Stenerud, daglig leder, Plasto AS
 • Mads Andersen, konsernsjef, Aibel
 • Magnar Bakke, adm. dir., INEOS Bamble Gjenvalg
 • Ragnhild Katteland, adm. dir., Nexans Norway
 • Steinar Røgenes, Executive Vice President, Kværner Stord
 • Terje Løken, salgsdirektør, Lyche Konvolutt
 • Tone Østbø, daglig leder, Renseriet Sandnes
 • Vera Flatebø, daglig leder, Hydal Aluminium Profiler AS
Vararepresentanter til Representantskapet 
 • Arnt Dahle, Chief Operating Officer, Mørenot 
 • Frank Bråthen, Head of Digital Factory, Siemens AS, Digital Factory
 • Geir Gule, Adm. dir., Christiania Stillas
 • Gustav Slåttland, daglig leder, Slåttland Mek. Industri AS
 • Jon Daniel Nesje, Styreleder, Nesje AS
 • Karsten Gudmundset, konsernsjef, Apply AS, avd. Stavanger
 • Kåre Bjarte Bjelland, daglig leder, Eramet Norway Sauda
 • Tor Asak Giæver, Adm. dir., Hapro Electronics