Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Styre og representantskap

Styret i Norsk Industri 2019

Styret i Norsk Industri 2019. Fv.: Helge Aasen, Greger Mannsverk, Arne Klette, Geir Austigard, Tuva Barnholt, Cathrine Kristiseter Marti, Even Aas, Grete Birgitte Haaland, Atle Kigen

Mange av Norsk Industris medlemsbedrifter er representert i styre og representantskap.

Styret

Norsk Industris styre består av:

 • Helge Aasen, Elkem (styreleder)
 • Arne Klette, ABB
 • Greger Mannsverk, Kimek / Kimek Offshore
 • Geir Austigard, Øglænd System (nestleder)
 • Tuva Barnholt, Borregaard
 • Veronika Barrabés, Novartis Norge
 • Grete Birgitte Haaland, Equinor
 • Atle Kigen, Aker
 • Cathrine Kristiseter Marti, Ulstein Group
 • Even Aas, Kongsberg Gruppen

Styret leder organisasjonens arbeid, men kan delegere ansvaret til administrerende direktør.

Styret har ansvar for spørsmål knyttet til tarifforhold og oppnevner utvalg, som gjennomfører lønnsoppgjørene. Styret fatter vedtak ved alminnelig flertall blant de frammøtte, ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. Styret er valgt av Generalforsamlingen.

Representantskapet

Norsk Industris Representantskap består av Styrets medlemmer samt bedriftsrepresentanter som velges av Generalforsamlingen på fritt grunnlag. Representantskapet har minst to møter i året og skal behandle saker av stor betydning for Norsk Industri, deriblant langsiktige strategiplaner.

Norsk Industris representantskap - medlemmer

Representantskapet (i tillegg til styremedlemmene)
 • Lars Petter Maltby, Daglig leder, Eyde Innovation Center (Eyde-klyngen)
 • Hanne-Sofie Pedersen, Adm. dir., ThermoFisher Scientific (Life Technologies)
 • Anne Lorgen Riise, Global Director HR, MOWI
 • Lars Fredrik Bakke, Adm. dir., Wood Group Norway
 • Magnar Bakke, Adm. dir., INEOS Bamble Gjenvalg
 • Ivar Fossum, CEO, Nordic Mining
 • Erling Kornkveen, Dir., Construction and Engineering, Adecco Solutions
 • Terje Løken, Salgsdirektør, Lyche Konvolutt
 • Steinar Røgenes, Executive Vice President, Kværner Stord
 • Skjalg Stavheim, Adm. dir., Hexagon Ragasco, Gjenvalg
 • Ove Wilhelmsen, Adm. dir., Wärtsilä Ship Design Norway
 • Peder Arvidsson, R&D Center Manager, Sandvik Teeness Trondheim
 • Terje Bråthen, Direktør for Aerostructures, Kongsberg Defence Systems
 • Jorunn Gislefoss, Fabrikksjef, REC Solar Norway
 • Olav Holst-Dyrnes, CEO, Ekornes
 • Ragnhild Katteland, Vice President SHV, Nexans Norway
 • Kathrine Næss, VP Productivity, Yara
 • Erik Osmundsen, Konsernsjef, Norsk Gjenvinning
 • Gøran Salomonsen, Divisjonsdirektør, ABB
 • Ingrid Strand Solheim, Adm. dir., StS Gruppen
Vararepresentanter til Representantskapet 
 • Tor Asak Giæver, Adm. dir., Hapro Electronics
 • Geir Gule, Adm. dir., Christiania Stillas
 • Kai-Rune Heggland, Country Manager, Alcoa
 • Bård Meek-Hansen, Daglig leder, Grovfjord Mek. Verksted
 • Gudrun Rollefsen, Adm. dir., Barents Naturgass
 • Hans Petter Selstad, CEO, Selstad
 • Jon Daniel Nesje, Styreleder, Nesje AS
 • Arve Ulriksen, Adm. dir., Mo Industripark