Illustrerer mange mennesker som samarbeider Foto: AdobeStock

Fagutvalg i Norsk Industri

Norsk Industri har tett kontakt med medlemsbedriftene gjennom engasjerte fagutvalg som jobber frem gode innspill og forslag til løsninger. Dette er svært gode nettverk både for administrasjonen og for medlemmene.