Norsk Industri

Innhold

Foto: Norsk Hydro

HMS og IA

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) har høyeste prioritet i industrien i Norge, og bedriftene i Norsk Industri har et sterkt fokus på å holde sykefravær på et lavt nivå.

HMS-arbeidet er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål. Et godt og systematisk HMS-arbeid bidrar til en trygg hverdag, bidrar til lønnsomhet, og styrker bedriftens omdømme. Samtidig trekkes mange norske industribedrifter frem for sitt arbeid med inkluderende arbeidsliv (IA). Industriens IA-arbeid har i sin helhet gitt gode resultater.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

    Sykefraværet stabilt i 4. kvartal

    223 bedrifter med 61 772 ansatte utgjør statistikkgrunnlaget for 4. kvartal 2016. Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norsk Industri var 5,0 prosent.