Norsk Industri

Innhold

Foto: Norsk Hydro

HMS og IA

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) har høyeste prioritet i industrien i Norge, og bedriftene i Norsk Industri har et sterkt fokus på å holde sykefravær på et lavt nivå. Et godt og systematisk HMS-arbeid bidrar til en trygg hverdag, bidrar til lønnsomhet, og styrker bedriftens omdømme.

Aktuelt

 1. Aktuelt, HMS og IA

  Nytt HMS-utvalg etablert

  Norsk Industris HMS-utvalget vil ha økt fokus på sikkerhet i industrien. De hadde sitt første møte 28. mars 2017.

 2. Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

  Husk søknadsfrist til NHOs arbeidsmiljøfond 1. april

  Arbeidsmiljøfondet skal gjennom sine satsinger bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Ny søknadsfrist er 1. april 2017.

 3. Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

  En liten nedgang i personskader i 2016

  Sammenlignet med 2015 gikk antall personskader ned i 2016.