Juridiske betingelser

Rettighets- og ansvarserklæring

Innhold og utforming av Norsk Industris hjemmesider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Bruk utover hva åndsverkloven tillater krever forutgående skriftlig samtykke fra Norsk Industri.

Norsk Industri etterstreber at innholdet på hjemmesidene er korrekt og oppdatert, men påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller problemer slike feil måtte forårsake.

Norsk Industri tar ikke ansvar for innhold på andres hjemmesider, som det enten er lenket til, vist til på Norsk Industris hjemmesider eller som lenker eller henviser til Norsk Industris hjemmesider.

For spørsmål om bruk av innhold fra Norsk Industris hjemmesider, vennligst kontakt post@norskindustri.no.