Norsk Industri

Innhold

Juridisk bistand, arbeidsrett og tariff

Norsk Industri er sterkt engasjert i arbeidet med arbeidsgiverspørsmål både av generell karakter i forhold til arbeidstakerorganisasjonene, og individuelt for medlemsbedriftene i arbeidet med å unngå ressurskrevende konflikter.

Aktuelle saker

 1. Aktuelt, Nyhet, Jus

  Hva innebærer egentlig de nye personvernreglene?

  Våren 2018 innføres nye regler for behandling av personopplysninger i EU-/EØS-området. Vet du hvilke regler som gjelder for deg som arbeidsgiver?

 2. Aktuelt, Lønn og tariff

  Gjør bedriften klar for sterkere personvern

  Alle bedrifter vil bli berørt av den nye personvernforordningen som trer i kraft 25. mai 2018. Vær forberedt - Norsk Industri holder kurs om temaet.

 3. Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

  Nye regler for varsling og arbeidstid

  Vær oppmerksom på nye lovregler for varsling og arbeidstid. Endringene trer i kraft 1. juli 2017.