Norsk Industri

Innhold

Digitale lover og overenskomster Foto: Norsk Industri

Juridisk bistand, arbeidsrett og tariff

Vi er engasjert i arbeidsgiverspørsmål overfor arbeidstakerorganisasjonene og for den enkelte medlemsbedrift.

Har du spørsmål?

Norsk Industris team for korona-spørsmål
Medlemmer med arbeidsgiverrelateterte spørsmål kan gjøre følgende:

Web:  På denne siden finner du finner du svar på spørsmål om permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng med koronaviruset. Siden er åpen for alle.

Chat: Logg deg inn på arbinn.no. Velg kontakt, chat og spørsmål om korona. Medlemssenteret vil da sette deg i kontakt med riktig person. OBS: Dette gjelder kun medlemmer. Chaten er åpen mandag-fredag kl. 09.00-15.00.

Telefon: Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no eller tlf. 23 08 88 88. OBS: Dette gjelder kun medlemmer. Vår advokatvakt er åpen mandag til fredag kl. 08.00-16.00.

Aktuelle saker

 1. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Frontfagsoppgjøret vedtatt

  25. september avholdt Fellesforbundet uravstemning i årets frontfagsoppgjør. Fellesforbundet har vedtatt oppgjøret.

 2. Aktuelt, Tariffoppgjøret

  Oppgjøret for Fellesoverenskomsten for treforedling er vedtatt

  25. september avholdt Fellesforbundet avstemning i oppgjøret for Fellesoverenskomsten for treforedling. Fellesforbundet har vedtatt oppgjøret.

 3. Aktuelt, Tariffoppgjøret

  Brudd i forhandlingene på oljeavtalen og oljetransportavtalen

  Norsk Industri og Fellesforbundet/Parat har brutt forhandlingene på oljeavtalen og oljetransportavtalen.

Arrangement:

 1. 10. november 2020,

  Radisson Oslo Airport, Gardermoen