Om Norsk Industri

Bli medlem

Se hva det koster for din bedrift å bli medlem i Norsk Industri og NHO. Regn ut pris for din bedrift og søk om medlemskap.

Medlemskap og fordeler

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.