Om Norsk Industri

Bruk regionkontorene - din lokale partner

NHOs regionkontor tilbyr service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse. Regionskontorene ivaretar medlemmenes interesser og hjelper deg i ditt nærområde:

I både  Rogaland krets og Vestland krets har Norsk Industri engasjert seg spesielt, og vi har dyktige folk som jobber tett med lokale industribedrifter. De arbeider for å fremme medlemsbedriftenes interesser, og har god faglig kompetanse og nyttig lokalkunnskap. Medlemsbedrifter har gått sammen for å danne uformelle møteplasser og industriklynger i områdene.

 

Bli medlem

Se hva det koster for din bedrift å bli medlem i Norsk Industri og NHO. Regn ut pris for din bedrift og søk om medlemskap.

Medlemskap og fordeler

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.