Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Norske penger i 2020 Illustrasjon: AdobeStock

Økonomi

Langsiktige økonomiske rammebetingelser er viktig for å opprettholde en konkurransedyktig industri i Norge. Norsk Industri jobber kontinuerlig med å sikre at våre bedrifter skal kunne gå en sikker fremtid i møte.

Aktuelt:

 1. Aktuelt, Nyhet, Økonomi koronaviruset

  Kraftfulle tiltak fra regjeringen

  15. mars presenterte regjeringen to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

 2. Aktuelt, Nyhet, Jus, Gjenvinning, Olje og gass, Påbyggergruppen, Økonomi, Forskning og innovasjon koronaviruset

  Innspill til nye strakstiltak fra regjeringen

  Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri var søndag i møte med statsminister Erna Solberg. Temaet var nye strakstiltak, ettersom situasjonen nå er klart forverret i forhold til fredagen, da statsministeren la frem regjeringens strakstiltak.

 3. Aktuelt, Nyhet, Økonomi koronaviruset

  Viktige tiltak fra regjeringen

  13. mars kom regjeringen og Norges Bank med treffende og presise krisetiltak i en første fase for å søke å avhjelpe situasjonen for industri og annet næringsliv, som i en akutt unntakstilstand opplever manglende ordreinngang samt pågående produksjons- og leveranseproblemer.