100- og 200-lapper Foto: AdobeStock

Økonomi

Langsiktige økonomiske rammebetingelser er viktig for å opprettholde en konkurransedyktig industri i Norge. Norsk Industri jobber kontinuerlig med å sikre at våre bedrifter skal kunne gå en sikker fremtid i møte.

Aktuelt:

  1. Brukbar industriproduksjon i krevende år

    Produksjonen i industri- og bergverksbedriftene gikk ned 0,3 prosent i 2022 til en indeks på 118,9, ifølge industriproduksjonsindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Stor variasjon mellom bransjene fra nedgang på 8,2 prosent til økning på 6,6 prosent.