Martin Jørgen Thorgersen fra Norsk Industris juridisk avdeling

Martin Jørgen Thorgersen

Advokatfullmektig

Jobber med individuell og kollektiv arbeidsrett, samt forhandlinger