Norsk Industri

Innhold

Gå til www.kompetanseveikartet.no

Kompetanse

Norsk industri har alltid vært kompetansebasert, men ansatte med god kompetanse og ferdigheter blir mer avgjørende for verdiskapingsevnen i fremtidens industri. God og riktig kompetanse på alle nivå i bedriften er en forutsetning for at industrien skal være konkurransedyktig.

Aktuelle saker innen kompetanse:

 1. Aktuelt, Nyhet, Kompetanse koronaviruset

  Akutt behov for BIO-tiltak rettet mot store industribedrifter

  Fellesforbundet og Norsk Industri mener at vi svært raskt må få på plass en BIO-ordning rettet mot større bedrifter.

 2. Aktuelt, Nyhet, Kompetanse koronaviruset

  Kompetansereform: trepartssamarbeid skal gi fleire utdanning

  Regjeringa har no lansert sin kompetansereform med mål om at "ingen skal gå ut på dato og flere skal kunne stå i jobb lenger". Partane i arbeidslivet er tiltenkt ei nøkkelrolle for å få dette til, og Norsk Industri er allereie i dialog med ei rekke utdanningsinstitusjonar for å få plass nye tilbod raskt.

 3. Aktuelt, Nyhet, Kompetanse koronaviruset

  Trenger din bedrift ny kompetanse?

  Regjeringen kom fredag 3. april med en tiltakspakke på 190 millioner som skal gå til ulike kompetansetiltak. Industrien må nå definere sitt kompetansebehov, og orientere seg om hvordan man kan få dekket dette.

Norsk Industri ønsker å bidra med det vi kan i den situasjon vi er i grunnet koronaviruset.

 • For videregående skole VG2 og VG3
 • Materiell for alle
 • Viktig informasjon for lærlinger

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!