Norsk Industri

Innhold

Lærlinger hos Hydro Lærlinger ved Hydros verk i Sunndal prøver seg på spill i opplæringsøyemed. Foto: Hydro

Kompetanse

Norsk industri har alltid vært kompetansebasert, men ansatte med god kompetanse og ferdigheter blir mer avgjørende for verdiskapingsevnen i fremtidens industri. God og riktig kompetanse på alle nivå i bedriften er en forutsetning for at industrien skal være konkurransedyktig.

  • Kurs- og kompetansespørsmål
  • Send oss en epost!

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.

Aktuelle saker innen kompetanse:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!