Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2020 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2020 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri

Tariffoppgjøret

Mellomoppgjøret 2021

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. I et mellomoppgjør forhandles det i hovedsak kun om lønn, og ikke om øvrige endringer i tariffavtalene, som endringer i tekst, avtaler om ferie, permisjon og lignende.

Årets oppgjør kom i havn søndag 11. april, og skal vedtas av LO 6. mai.

Alt om årets oppgjør finner du på nho.no.

Lokale forhandlinger – hva bør resultatet bli?

Her finner du noen konkrete tips for å lykkes med lokale forhandlinger.

Forhandlingskalender 2021

Her finner du en oversikt over datoer for tilpasningforhandlinger for de ulike overenskomstene. Oversikten oppdateres fortløpende.

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post tariff@norskindustri.no eller tlf. 23088888.

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797.