Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2022 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2022 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri

Tariffoppgjøret

Lokale forhandlinger – hva bør resultatet bli?

Her finner du noen konkrete tips for å lykkes med lokale forhandlinger.

Aktuelt:

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: tariff@norskindustri.no eller tlf. 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797