Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2022 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2022 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri

Tariffoppgjøret

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post tariff@norskindustri.no eller tlf. 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797

Forhandlingskalender 2022

Her finner du en oversikt over datoer for tilpasningforhandlinger for de ulike overenskomstene. Oversikten oppdateres fortløpende.

Lokale forhandlinger – hva bør resultatet bli?

Her finner du noen konkrete tips for å lykkes med lokale forhandlinger.