Norsk Industri

Innhold

Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2020 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2020 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri

Tariffoppgjøret

Mellomoppgjøret 2021

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. I et mellomoppgjør forhandles det i hovedsak kun om lønn, og ikke om øvrige endringer i tariffavtalene, som endringer i tekst, avtaler om ferie, permisjon og lignende.

Årets oppgjør kom i havn søndag 11. april, og skal vedtas av LO 6. mai.

Alt om årets oppgjør finner du på nho.no.

Her finner du en oversikt over datoer for tilpasningforhandlinger for de ulike overenskomstene. Oversikten oppdateres fortløpende.

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post tariff@norskindustri.no eller tlf. 23088888.

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797.