To personer som gir hverandre et håndtrykk i forbindelse med tariffoppgjøret 2024. Foto: Norsk Industri

Tariffoppgjøret

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør hvor alle tariffavtalens bestemmelser er oppe til forhandling. Fellesforbundet og Norsk Industri (frontfaget) forhandler først.

Denne siden vil bli oppdatert løpende med nyheter, datoer og annet vedrørende årets oppgjør. Lenger ned på siden finner du blant annet informasjon om permittering grunnet streik og dispensasjonssøknader, samt spørsmål og svar. 

Aktuelt:

NYHET: Få tariff-varsel på SMS

Vi tester en ny løsning for SMS-varsling under årets lønnsoppgjør. For å melde deg på tjenesten, send SMS "NI TARIFF" til 26199. For å melde deg av, send "NI STOPP" til 26199.

Mottak av meldinger er gratis. På- og avmelding følger din operatørs takster.

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: henvendelsesskjema eller 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797

Forhandlingskalender 2024

Her finner du en oversikt over forhandlingsdatoer for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte.