Norsk Industri

Innhold

Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2020 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2020 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri

Her finner du en oversikt over forhandlingsdatoer for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte.

Aktuelle saker om tariffoppgjøret

 1. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Mekling på Miljøoverenskomstene

  27. november avholdes mekling på Miljøoverenskomstene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet/Yrkestrafikkforbundet etter at forhandlingene ble brutt 15. oktober.

 2. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Enighet mellom NHO og NITO

  På kvelden 17. november kom NHO og NITO til enighet i meklingen på NITO-overenskomsten.

 3. Aktuelt, Tariffoppgjøret

  Enighet i forhandlingene på Steinindustrioverenskomsten

  23. oktober kom Norsk Industri og Fellesforbundet til enighet i forhandlingene på Steinindustrioverenskomsten.