Norsk Industri

Innhold

Fellesforbundets Jørn Eggum og Norsk Industris Stein Lier-Hansen ved starten av frontfagsoppgjøret i 2016.

Aktuelle saker om tariffoppgjøret

 1. Aktuelt, Jus, Tariffoppgjøret

  Lokale forhandlinger – hva bør resultatet bli?

  Når sentrale tarifforhandlinger er i havn, er det tid for lokale lønnsforhandlinger i bedrifter som er tariffbundne. Her følger noen konkrete tips for å lykkes med forhandlingene.

 2. Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff, Tariffoppgjøret

  Utarbeider veileder om nye tariffbestemmelser i Industrioverenskomsten/Verkstedsoverenskomsten

  I den forbundsvise forhandlingssløyfen mellom Norsk Industri og Fellesforbundet om nye regler i bl.a. VO-delens kapittel 8 i årets lønnsoppgjør, ble det avtalt at tariffpartene skal utarbeide en felles veileder om hvordan de nye reglene er å forstå.

 3. Aktuelt, Nyhet, Lønn og tariff, Tariffoppgjøret

  De viktigste endringene i Industrioverenskomsten

  Her kan du lese om de viktigste endringene i Industrioverenskomsten for tariffperioden 2018-2020.