Norsk Industri

Innhold

Fellesforbundets Jørn Eggum og Norsk Industris Stein Lier-Hansen ved starten av frontfagsoppgjøret i 2016.

Tariffoppgjøret

Her finner du relevant informasjon om tariffoppgjøret.

Alt om Mellomoppgjøret 2017 (nho.no)

I flere tariffavtaler som Norsk Industri er bundet av, fremgår det at, etter at resultatet av mellomoppgjøret mellom NHO og LO foreligger, skal det forhandles om justering av satser. Protokoller fra slike forhandlinger ligger under den enkelte tariffavtale her

Aktuelle saker om tariffoppgjøret

 1. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Lokale forhandlinger – hva bør resultatet bli?

  Sentrale mellomforhandlinger er i havn, og det er tid for lokale forhandlinger i tariffbundne bedrifter.

 2. Aktuelt, Renseri og vaskeri, Tariffoppgjøret

  Enighet for vaskerier og renserier

  Til informasjon har Norsk Industri og Industri Energi kommet til enighet i mellomoppgjøret 2017 for vaskerier og renserier.

 3. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Mellomoppgjøret 2017 vedtatt

  Mellomoppgjøret mellom NHO og LO ble endelig vedtatt den 18. april 2017 av begge parter.