Norsk Industri

Innhold

Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2020 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2020 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri

Tariffoppgjøret

Fellesforbundet og Norsk Industri gjenopptar tarifforhandlingene 3. august.

Her finner du en oversikt over forhandlingsdatoer for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte.

Aktuelle saker om tariffoppgjøret

 1. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Frontfagsoppgjøret vedtatt

  25. september avholdt Fellesforbundet uravstemning i årets frontfagsoppgjør. Fellesforbundet har vedtatt oppgjøret.

 2. Aktuelt, Tariffoppgjøret

  Oppgjøret for Fellesoverenskomsten for treforedling er vedtatt

  25. september avholdt Fellesforbundet avstemning i oppgjøret for Fellesoverenskomsten for treforedling. Fellesforbundet har vedtatt oppgjøret.

 3. Aktuelt, Tariffoppgjøret

  Brudd i forhandlingene på oljeavtalen og oljetransportavtalen

  Norsk Industri og Fellesforbundet/Parat har brutt forhandlingene på oljeavtalen og oljetransportavtalen.