Norsk Industri

Innhold

Fellesforbundets Jørn Eggum og Norsk Industris Stein Lier-Hansen ved starten av frontfagsoppgjøret i 2016.

Oppgjøret ble endelig vedtatt 27. april kl 12.00. Lokale forhandlinger kan nå starte opp.

Alt om tariffoppgjøret 2018

Riksmeklers møtebok og protokoll

Ønsker du å lære mer om lokale forhandlinger?

19. juni 2018,

Scandic Bergen City

Kurs i lokale forhandlinger

Kjenner du spillereglene i tariffavtalene om lokale lønnsforhandlinger? Ønsker du mer kunnskap om hvordan forhandlingsprosesser med tillitsvalgte bør gjennomføres?

20. juni 2018,

Scandic Stavanger City

Kurs i lokale forhandlinger

Kjenner du spillereglene i tariffavtalene om lokale lønnsforhandlinger? Ønsker du mer kunnskap om hvordan forhandlingsprosesser med tillitsvalgte bør gjennomføres?

Aktuelle saker om tariffoppgjøret

 1. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Lokale forhandlinger – hva bør resultatet bli?

  Sentrale tarifforhandlinger er i havn og det er tid for lokale lønnsforhandlinger i bedrifter som er tariffbundne.

 2. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Tariffoppgjøret er vedtatt

  Uravstemningene i LO etter årets samordnede lønnsoppgjør endte med et klart ja. Det gjelder både uravstemningen om selve det samordnede oppgjøret, og uravstemningen om reise, kost og losji.

 3. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

  Resultat av mekling på reise, kost og losji (RKL)

  Tariffoppgjøret 2018 ble gjennomført som et samordnet oppgjør, der revisjon av AFP-ordningen, krav knyttet til OTP og økt kjøpekraft var de sentrale temaene. I tillegg krevde Fellesforbundet forhandlinger om RKL, blant annet i lys av pågående ESA-sak.