Norsk Industri

Innhold

Fellesforbundets Jørn Eggum og Norsk Industris Stein Lier-Hansen ved starten av frontfagsoppgjøret i 2016.

Aktuelle saker om tariffoppgjøret

  1. Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

    Klare for lokale forhandlinger

    9. april gikk årets Arbeidsgiver-konferanse av stabelen i Oslo. Konferansen er lukket for Norsk Industris medlemmer, og deltakerne fikk med seg mange gode tips til de lokale forhandlingene ute i bedriftene.

  2. Aktuelt, Nyhet, Jus, Tariffoppgjøret

    Hvordan gjennomføre gode lokale lønnsforhandlinger!

    Det ble som kjent enighet i mellomoppgjøret mellom NHO og LO/YS. Resultatet av mellomoppgjøret ble en lønnsvekst på 3,2 prosent. Her finner du informasjon om lokale forhandlinger og "de fire kriterier".