Linn Catrine Sjølund

Advokat

Juridisk avdeling

Linn Catrine Sjølund er advokat og forhandler i juridisk avdeling. Hun jobber særlig med kollektiv og individuell arbeidsrett, hvor hun bistår medlemsbedrifter i ulike spørsmål. I tillegg holder hun kurs- og foredrag i arbeidsrettslige temaer.

Hun har tariffansvar for følgende overenskomster:

  • Bergindustrioverenskomsten, avtale nr. 327      
  • Overenskomstene for Hustadmarmor, avtale nr. 343 og 499
  • Norsk Stein, avtale nr. 531
  • Kabelmontøroverenskomsten, avtale nr. 62
  • Farmasøytisk industri, avtale nr. 109
  • Store Norske Gruvedrift AS, avtale nr. 299

Linn Catrine kom til Norsk Industri fra stilling som advokat i arbeidsrettsavdelingen til Wikborg Rein. Før dette har hun jobbet som dommerfullmektig i Senja tingrett, samt som advokatfullmektig i Gram, Hambro & Garman.