Funksjonæravtaler

Funksjonæravtaler er avtaler hvor NHO har forhandlingsansvar, hvor Norsk Industri er representert i forhandlingsutvalgene.

Navnene i kursiv er ansvarlige for avtalen i Norsk Industri!

  • Standardoverenskomsten - HK (68): Mari Indgjerdingen
  • Tekniske funksjonærer - FLT (198): Hans-Martin Møllhausen
  • Arbeidslederavtalen - FLT (199): Hans-Martin Møllhausen
  • Funksjonæravtalen - Negotia og NHO (208/212) med tilslutning fra Parat: Nora Køber Garvoll
  • Lederavtalen - Lederne (269): Terje Hovet
  • NITO-overenskomsten (272): Hans-Martin Møllhausen
  • Hovedavtalen - Tekna (514): Terje Hovet