Funksjonæravtaler

Funksjonæravtaler er avtaler hvor NHO har forhandlingsansvar, hvor Norsk Industri er representert i forhandlingsutvalgene.

Navnene i kursiv er ansvarlige for avtalen i Norsk Industri!

  • Arbeidslederavtalen - FLT (199). Hans-Martin Møllhausen
  • Butikkoverenskomsten (70). Magnus Dybendal Foldvik
  • Funksjonæravtalen - Negotia og NHO (208/212/233) med tilslutning fra Parat og Yrkestrafikkforbundet. Linn Catrine Sjølund
  • Hovedavtalen - Tekna (274). Sunniva Berntsen
  • Lederavtalen - Lederne (269). Terje Hovet
  • NITO-overenskomsten (272). Hans-Martin Møllhausen
  • Salgsfunksjonæravtalen - YS (211). Linn Catrine Sjølund
  • Standardoverenskomsten - HK (68). Nora Køber Garvoll
  • Tekniske funksjonærer - FL (198). Hans-Martin Møllhausen