Norsk Industri

Innhold

Funksjonæravtaler

Funksjonæravtaler er avtaler hvor NHO har forhandlingsansvar, hvor Norsk Industri er representert i forhandlingsutvalgene.

Avtaleansvarlig: Linn Catrine Sjølund

  • Arbeidslederavtalen - FLT (199)
  • Butikkoverenskomsten (70)
  • Funksjonæravtalen - Negotia og NHO (208/212/233) med tilslutning fra Parat og Yrkestrafikkforbundet
  • Hovedavtalen - Tekna (274)
  • Lederavtalen - Lederne (269)
  • NITO-overenskomsten (272)
  • Salgsfunksjonæravtalen - YS (211)
  • Standardoverenskomsten - HK (68)
  • Tekniske funksjonærer - FL (198)