Foto: AdobeStock

Internasjonal politikk

Norsk Industri følger nøye med på all EU-lovgivning som har betydning for norske industribedrifter. Det skjer enten direkte eller via våre medlemskap i ulike industrilobby-organisasjoner med sete i Brussel. Via EØS er Norge økonomisk medlem av EU.

Eksporterer din bedrift til Storbritannia?

Da er det viktig å være oppdatert på den nye produktmerkingen UKCA.

EØS - Norge - Brexit

Gå til vår faktaside om EØS, Norge og Brexit.

Aktuelt

  1. EU med "Net Zero Industrial Act"

    Mandag 6. mars ble det lekket en versjon av EU-kommisjonens forslag til det som må sies å være EUs første svar på amerikanernes Inflation Reduction Act (IRA) og andre lands subsidieløp for å fremme respektivt grønt skifte og tilgang til et voksende grønt marked.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!