Norsk Industri

Innhold

Ill.: iStock

Internasjonal politikk

Norsk Industri følger nøye med på all EU-lovgivning som har betydning for norske industribedrifter. Det skjer enten direkte eller via våre medlemskap i ulike industrilobby-organisasjoner med sete i Brussel. Via EØS er Norge økonomisk medlem av EU.

Aktuelt

 1. Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

  Brexit er i gang - klokken tikker

  Så er forhandlingene formelt i gang. 19. juni møttes de to sjefsforhandlerne, Michiel Barnier fra Kommisjonen og David Davis fra UK, for en første runde om betingelsene for Storbritannias vei ut av EU.

 2. Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

  Steinar Solheim ny president i IFIEC

  Steinar Solheim fra Yara International ble 30. mai valgt til president i IFIEC (International Federation of Industrial Energy Consumers) for de neste to årene.

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

  Innspill fra Norsk Industri vedrørende Vinterpakken 2016

  Norsk Industri representerer Norges største energiforbrukere, som vil berøres markant av mange elementer i Vinterpakken. Vårt innspill er derfor primært rettet inn mot de elementer som har størst konsekvenser for våre industribedrifter.

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.