Internasjonal politikk

Norsk Industri følger nøye med på all EU-lovgivning som har betydning for norske industribedrifter. Det skjer enten direkte eller via våre medlemskap i ulike industrilobby-organisasjoner med sete i Brussel. Via EØS er Norge økonomisk medlem av EU.

Eksporterer din bedrift til Storbritannia?

Da er det viktig å være oppdatert på den nye produktmerkingen UKCA.

EØS - Norge - Brexit

Gå til vår faktaside om EØS, Norge og Brexit.

Aktuelt