Human and organizational performance (HOP) illustrasjonsbanner

Sikkerhet, lederskap og læring – HOP i praksis

Hva er Human and organisational performance (HOP) og hvorfor er det nyttig for din bedrift? Les mer om hvordan din bedrift kan blir enda bedre på læring og forbedring!

Hva er HOP?

HOP er en tilnærming som tar sikte på å forbedre sikkerhet ved å forstå og forbedre enkeltpersoner og organisasjoners evne til å fungere i komplekse og risikofylte situasjoner. HOP legger vekt på samspillet mellom mennesker, teknologi, oppgaver og organisatoriske forhold for å oppnå trygt og effektivt arbeid.

HOP har sin opprinnelse innenfor forskjellige fagområder og bransjer, spesielt luftfart og kjernekraftindustrien. Tilnærmingen er senere blitt tatt i bruk av virksomheter i blant annet olje- og gassindustri, farmasøytisk industri, helsevesenet og forsvarssektoren. HOP bygger på flere fagområder, blant annet ingeniørvitenskap, psykologi og organisasjonsvitenskap.

HOP bygger på fem prinsipper som utgjør et grunnlag for hvordan vi kan tenke rundt måten folk gjør jobben sin på, hvordan vi tenker rundt feil og feilhandlinger, og hvordan vi kan tenke rundt læring og forbedring. HOP kan hjelpe din virksomhet å se ting på en ny måte, og bidra til å finne bedre løsninger og skape bedre resultater. De fem grunnprinsippene i HOP er:

  • Det er vanlig å gjøre feil
  • Skyld løser ingenting
  • Læring er avgjørende for forbedring
  • Omstendighetene former atferd
  • Hvordan du responderer betyr mye

Nøkkelen til forbedring ligger i læring. I HOP ønsker vi å forstå hvilke forhold som påvirker valgene som tas og måten arbeidet utføres på. 

Hvorfor er det nyttig for din bedrift?

For å forhindre fremtidige hendelser må man være proaktiv og lære av arbeidet som gjøres hver dag. Det er ikke nok å bare lære fra hendelser. Antall skader eller hendelser gir oss et bilde av hva som har skjedd, men det gir oss ikke svaret på hvor vi er sårbare for fremtidige hendelser. De forholdene som blir synlige etter en hendelse har gjerne også vært der i forkant. HOP kan hjelpe din virksomhet å jobbe mer proaktivt med sikkerhet ved å identifisere og håndtere de forholdene (feilfellene) som kan gjøre arbeid utfordrende eller vanskelig og som øker sannsynligheten for feil eller hendelser. Fokuset er på å fikse arbeidet, ikke den som gjør jobben.  

Hvordan komme i gang?

Norsk Industri har utviklet ulike ressurser i samarbeid med medlemsbedrifter som kan hjelpe din virksomhet å komme i gang med HOP. På denne siden finner du en film, en presentasjon om HOP, og en veileder som gir deg en introduksjon til HOP og hvordan du kan anvende denne tilnærmingen på viktige områder som risikovurderinger, gransking og læring fra hendelser, tiltaksutvikling, ledelsesoppfølging, samt prosedyrer og styrende dokumenter.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!