Foto: AdobeStock

Teknologi og industrifag

Norsk Industri tilbyr læremidler for elever i videregående skole som svarer til læreplanmålene for VG1 Teknologi og industrifag.

E-læring

E-læring i Teknologi og industrifag er interaktive moduler som leveres via Norsk Industris læringsplattform. Innholdet svarer til ny læreplan av 2020 i faget, og tar for seg alle kompetansemål som ikke berøres av lokale variasjoner eller i stor grad krever fysisk tilnærming. Modulene er avgrenset og strukturert i ulike tema under produksjon og tjenester, konstruksjons- og styringsteknikk og produktivitet og kvalitetsstyring.

Priser for årsabonnement
 • Elevabonnement: 600,- per elev (lærerens tilgang er inkludert)
 • Skoleabonnement: 11.600,- per skole
 • Skoler som ønsker E-læring til både VG1 TIP og VG2 Industriteknologi kan bestille dette i en samlet pakke for 11.600,- per skole.
Skriftlig materiell

Norsk Industri tilbyr skriftlig materiell både som trykte bøker og E-bøker. Vi kan derimot ikke tilby skriftlig materiell innen VG1 Teknologi og industrifag som svarer til ny læreplan av 2020 på nåværende tidspunkt.

Industriteknologi

Norsk Industri tilbyr læremidler for elever i videregående skole som svarer til læreplanmålene for felles programfag VG2 Industriteknologi.

E-læring

E-læring er interaktive, og alle har norsk tale og gis tilgang til via Norsk Industris læringsplattform. Innholdet er lagt opp som komplette undervisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. E-læringen kan også brukes av elevene i selvstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

Priser for årsabonnement
 • Elevabonnement: 600,- per elev (lærerens tilgang er inkludert)
 • Skoleabonnement: 11.600,- per skole
 • Skoler som ønsker E-læring til både VG1 TIP og VG2 Industriteknologi kan bestille dette i en samlet pakke for 11.600,- per skole.
Skriftlig materiell

Norsk Industri tilbyr skriftlig materiell både som trykte bøker og E-bøker. Vi kan derimot ikke tilby skriftlig materiell innen VG2 Industriteknologi som svarer til ny læreplan av 2020 på nåværende tidspunkt.

Innhold

Produksjon

 • Produksjon
 • Materiallære og materialtesting
 • Sponbearbeiding
 • CNC
 • Sammenføyning
 • Platebearbeiding
 • Overflatebehandling

Reparasjon og vedlikehold

 • Montering og reparasjon
 • Vedlikehold
 • Måleutstyr og måleteknikk
 • Elektroteknikk
 • Hydraulikk og pneumatikk

Dokumentasjon og kvalitet

 • Kvalitetssikring
 • Tegningslesing
 • Helse, miljø og sikkerhet

Kjemiprosess

Norsk Industri tilbyr læremidler for elever i videregående skole som svarer til læreplanmålene for felles programfag VG2 Kjemiprosess.

E-læring

E-læring er interaktive, og alle har norsk tale og gis tilgang til via Norsk Industris læringsplattform. Innholdet er lagt opp som komplette undervisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. E-læringen kan også brukes av elevene i selvstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

Priser for årsabonnement
 • Elevabonnement: 600,- per elev (lærerens tilgang er inkludert)
 • Skoleabonnement: 11.600,- per skole
Skriftlig materiell

Norsk Industri tilbyr skriftlig materiell både som trykte bøker og E-bøker. Vi kan derimot ikke tilby skriftlig materiell innen VG2 Kjemiprosess som svarer til ny læreplan av 2020 på nåværende tidspunkt.

Innhold

Dokumentasjon, kvalitet og HMS

 • HMS (Industriteknologi)
 • Kvalitetssikring og forbedringsarbeid
 • Bransjelære

Produksjon og vedlikehold

 • Produksjon (Produksjonsteknikkfaget)
 • Vedlikehold (Industriteknologi)
 • Automatiserte anlegg og flytskjema

Måleeknikk og reguleringsteknikk

 • Måleteknikk
 • Måling av turtall og posisjonering
 • Måling av trykk
 • Måling av temperatur
 • Måling av nivå
 • Måling av strømning
 • Reguleringsteknikk
 • Pådragsorganer
 • Roterende utstyr
 • Grunnleggende kjemi
 • Varme, energi og effekt
 • Bearbeiding og blanding
 • Separasjonsmetoder
 • Gassrensing og separasjon av gassblandinger

Automatiseringsfaget (inkl. Elektrikerfaget)

Norsk Industri tilbyr læremidler for elever i videregående skole som svarer til læreplanmålene for felles programfag VG2 og VG3 Automatiseringsfaget.

E-læring

E-læring er interaktive, og alle har norsk tale og gis tilgang til via Norsk Industris læringsplattform. Innholdet er lagt opp som komplette undervisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. E-læringen kan også brukes av elevene i selvstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

I tillegg til E-læring for Automatiseringsfaget er det mulig å kjøpe tilgang som inkluderer E-læring for elektrikerfaget. Denne løsningen er kun tilgjengelig gjennom et skoleabonnement.

Priser for årsabonnement
 • Elevabonnement: 600,- per elev (lærerens tilgang er inkludert)
 • Skoleabonnement: 5.100,- per skole
 • Inklusiv Elektrikerfaget: 7.400,-
Skriftlig materiell

Norsk Industri tilbyr skriftlig materiell både som trykte bøker og E-bøker. Trykte bøker bestilles ved epost, mens E-bøker bestiller her:

Alle våre digitale lærebøker leveres på PC/Mac, smarttelefon og lesebrett via brettboka. Bøkene har funksjoner som markering av ønsket tekst, legge inn bokmerke, notatfunksjon, klikkbar innholdsfortegnelse, søkefunksjonopplesing av tekst mm.

Kjøp av E-bøker har en varighet på 3 år, og hver enkelt tilgang knyttes til én bruker. Ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende varighet og tilgang.

Innhold

Automatiseringssystemer

 • Automatiserte anlegg
 • Måleteknikk
 • Måling av trykk
 • Måling av temperatur
 • Måling av nivå
 • Måling av strømning
 • Måling av turtall og posisjon
 • Pådragsorganer
 • Reguleringsteknikk
 • Programmerbare systemer
 • Industriell datakommunikasjon
 • Motorstyring og robotsystemer

Elenergisystemer

 • Elektriske installasjoner
 • Elektriske motorer
 • EMC
 • Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

Mekanisk arbeid

 • Kvalitet- og forbedringsarbeid
 • Vedlikehold
 • Hydraulikk
 • Pneumatikk
 • Materiallære
 • Sammenføyning
 • Mekanisk tilvirkning
 • Helse, miljø og sikkerhet

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt på kurs@norskindustri.no! Se hva vi kan hjelpe deg med her.