Informasjon om plattformen

Når en skole ønsker tilgang til plattformen blir det opprettet et område eget område for skolen. Lærere, bibliotekarer og andre ansatte på skolen får tilgang til plattformen som administratorer og kan slik gi elever tilgang, plassere de i klasser og gi de tilgang til fag. Det påløper ingen kostnader for skolen å ha tilgang til plattformen, og det utløses kun fakturering om skolen registrerer elever med tilgang til fag.

Det er også flere muligheter for å se statistikk tilknyttet elevene. Dette kan for eksempel være hvem som har gjort hva og når det ble gjort.

Informasjon om innhold

E-læring er interaktive, og alle har norsk tale og gis tilgang til via Norsk Industris læringsplattform. Innholdet er lagt opp som komplette undervisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. E-læringen kan også brukes av elevene i selvstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

Skriftlig materiell

Norsk Industri tilbyr skriftlig materiell både som trykte bøker og E-bøker. Trykte bøker bestilles per epost, mens E-bøker bestiller du i lenken under.

> Bestill e-bøker (brettboka.no)

Vi har dessverre ikke skriftlig materiell som svarer til ny læreplan i alle fag.

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.