Energi og klima

Klima-, energi-, og næringspolitikk griper inn i hverandre. Tiltak på ett felt får konsekvenser på de andre. En helhetlig politikk er nødvendig.

Klikk her for å lese mer om energi, klima og industrien

Energipolitikken må bidra til sikker tilgang på fornybar energi til fortsatt konkurransedyktige betingelser både for kraft og kostnader for bruk av nettet. Industrien har redusert sine klimagassutslipp med ca 30 prosent fra 1990. Dette samtidig som produksjonen er økt betydelig.

Industrien har høstet anerkjennelse fra politisk hold for å ha maktet å kutte utslipp, samtidig som produksjonen er øket. Det strategiske grepet man gjorde på 1990-tallet, var å inngå forpliktende avtaler med ulike regjeringer. Dermed unngikk man kostnadsdrivende avgifter, samtidig som bedriftene fikk en egeninteresse i å investere i ny teknologi og nytt utstyr. Dette bakteppet er med på å forklare hvorfor industrien i dag intensiverer sine anstrengelser for å kutte utslipp.

Når det gjelder energi og klima, er den uttalte målsetting til Norsk Industri at våre bedrifter skal være en del av løsningen, ikke en del av problemet. Derfor samarbeider vi med ledende representanter for klimabevegelsen, og selvsagt med de beste fagfolkene på området. Våre veikart er utarbeidet nettopp med henblikk på å ta klima- og miljøutfordringene på ytterste alvor.

Aktuelt:

Leveransemodeller for havvind

Norsk Industri gjennomfører nå et omfattende prosjekt for å kartlegge norske leverandørers muligheter for å ta gode markedsandeler innen havvind.

Energy Transition Norway

Rapporten "Energy Transition Norway 2023" ble lansert 21. november.

Veikart for prosessindustriens SO2-utslipp

Veikartet viser hvor effektivt miljøavtaler fungerer og hvordan industriens utslipp kan reduseres.

  • Ole Børge Yttredal
  • Direktør energi- og miljøavdelingen
  • Pressebilder