Norsk Industri

Innhold

Energi og klima

Energipolitikken må bidra til sikker tilgang på fornybar energi til fortsatt konkurransedyktige betingelser både for kraft og kostnader for bruk av nettet.

Industrien har redusert sine klimagassutslipp med ca 30 prosent fra 1990. Dette samtidig som produksjonen er økt betydelig. Klima-, energi-, og næringspolitikk griper inn i hverandre slik at tiltak på ett felt får konsekvenser på de andre. Politikkområdene må ses i sammenheng og skape en helhetlig politikk for klima, energi og næringsutvikling.

Aktuelt:

 1. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Viktige nye kraftkontrakter inngått med Statkraft

  Statkraft har i løpet av april inngått to viktige langsiktige kraftkontrakter med Hydro og Finnfjord smelteverk.

 2. Aktuelt, Energi og klima

  Glencore Nikkelverk vant Sørlandets Energipris

  Glencore Nikkelverk har satset systematisk på energieffektivisering og energiledelse siden 2013. I år ble de tildelt Sørlandets Energipris!

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Tredje energimarkedspakke i EU vedtatt i Stortinget

  Etter en lang debatt med stort engasjement vedtok Stortinget 22. mars at Norge skal innlemme i EØS-avtalen de rettsakter som inngår i EUs tredje energimarkedspakke.