Norsk Industri

Innhold

Energi og klima

Energipolitikken må bidra til sikker tilgang på fornybar energi til fortsatt konkurransedyktige betingelser både for kraft og kostnader for bruk av nettet.

Industrien har redusert sine klimagassutslipp med ca 30 prosent fra 1990. Dette samtidig som produksjonen er økt betydelig. Klima-, energi-, og næringspolitikk griper inn i hverandre slik at tiltak på ett felt får konsekvenser på de andre. Politikkområdene må ses i sammenheng og skape en helhetlig politikk for klima, energi og næringsutvikling.

Aktuelt:

 1. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Vi må gå foran!

  Verdensøkonomien blir grønn - Henger Norge med? Spørsmålet ble stilt under et seminar i Arendal kulturhus under Arendalsuka, hvor Stein Lier-Hansen deltok.

 2. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Veikart på 1-2-3

  Norsk Industri har utarbeidet veikart for mange av sine bransjer. Vi har nå laget et sammendrag av disse i et eget dokument.

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Miljø

  Vilje til grønne investeringer?

  Har Norge den nødvendige viljen til å gjennomføre det politiske nybrottsarbeidet som er nødvendig for å skape nye grønne næringer, og tiltrekke oss grønne investeringer?