Norsk Industri

Innhold

Energi og klima

Klima-, energi-, og næringspolitikk griper inn i hverandre. Tiltak på ett felt får konsekvenser på de andre. En helhetlig politikk er nødvendig.

Energipolitikken må bidra til sikker tilgang på fornybar energi til fortsatt konkurransedyktige betingelser både for kraft og kostnader for bruk av nettet. Industrien har redusert sine klimagassutslipp med ca 30 prosent fra 1990. Dette samtidig som produksjonen er økt betydelig.

Industrien har høstet anerkjennelse fra politisk hold for å ha maktet å kutte utslipp, samtidig som produksjonen er øket. Det strategiske grepet man gjorde på 1990-tallet, var å inngå forpliktende avtaler med ulike regjeringer. Dermed unngikk man kostnadsdrivende avgifter, samtidig som bedriftene fikk en egeninteresse i å investere i ny teknologi og nytt utstyr. Dette bakteppet er med på å forklare hvorfor industrien i dag intensiverer sine anstrengelser for å kutte utslipp.

Når det gjelder energi og klima, er den uttalte målsetting til Norsk Industri at våre bedrifter skal være en del av løsningen, ikke en del av problemet. Derfor samarbeider vi med ledende representanter for klimabevegelsen, og selvsagt med de beste fagfolkene på området. Våre veikart er utarbeidet nettopp med henblikk på å ta klima- og miljøutfordringene på ytterste alvor.

Aktuelt:

 1. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

  Norsk Industris innspill til EU-kommisjonen på energiområdet

  Norsk Industri har gitt innspill til to viktige høringer på energiområdet til EU-kommisjonen. Dette gjelder fornybar energi-regler og energieffektiviseringsdirektivet.

 2. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Sentralnettariffen - en uforutsigbar kostnad for industrien

  Statnett sitt styre besluttet 18. juni 2020 tariffmodellen i transmisjonsnettet for 2021. Dette gir industrien som gruppe en betydelig økt kostnadsbelastning i årene framover.

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt energisamarbeid

  EU-kommisjonen har landet "indirekte kompensasjon"

  21. september vedtok EU-kommisjonen de nye retningslinjene for kompensasjon for indirekte karbonkostnader overveltet i kraftprisen.