HMS-kurs i Norsk Industri

Den mest fleksible og kostnadseffektive måten å gjennomføre den lovpålagte HMS-opplæringen på! Vi tilbyr både lovpålagt opplæring og kurs for deg som har behov for påfyll eller skreddersydde løsninger.

Human and organizational performance (HOP) illustrasjonsbanner Foto: Norsk Industri

Sikkerhet, lederskap og læring – HOP i praksis

Hva er Human and organisational performance (HOP) og hvorfor er det nyttig for din bedrift? 

Andre kurs innen helse, miljø og sikkerhet:

Sikker bruk av diisocyanater
Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må ha fullført opplæring i sikker bruk. Denne bestemmelsen trådte i kraft i august 2023.

> Her finner du opplæringsmateriell

Risikoanalyseverktøy
Vi ser at lovverk i økende grad setter krav til gjennomføring av risikoanalyser på lovbrudd og kriminalitet. Ny sikkerhetslov, GDPR, interkontrollforskriften og hvitvaskingsloven er slike eksempler, der bruk av VTS-analyse vil komme til god nytte.

> Les om mer om verktøyet her: Unngå at din virksomhet blir satt i sjakkmatt


Skreddersy HMS-opplæringen i din bedrift
Norsk Industri har utviklet 15 moduler innen HMS-opplæring. Kursmodulene er en del av den lovpålagte HMS-opplæringen for verneombud og AMU-medlemmer, men modulene står på egne bein, og kan gjerne brukes løsrevet fra hverandre.

 > Les mer om modulene og HMS-fokus i DIN bedrift


Åndedrettsvern
Nettkursene omhandler beskyttelse i arbeidsatmosfæren og riktig bruk av åndedrettsvern innen:

> Beskyttelse mot støv   
> Beskyttelse mot gasser

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.