Norsk Industri

Innhold

Medlemskap lønner seg!

- Det er deg og din bedrifts daglige innsats for verdiskaping som er vår drivkraft. Det er bedriftenes verdiskaping som gjør at vi har et velferdssamfunn, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Se hva det koster for din bedrift å bli medlem i Norsk Industri og NHO. Regn ut pris for din bedrift og søk om medlemskap.

Norsk Industri bidrar på mange områder, bl.a.:
 • Myndighetskontakt
 • Råd og veiledning (blant annet juridisk hjelp)
 • Lønnsforhandlinger
 • Nettverksbygging og kompetanseheving
 • Økonomiske rabattordninger
"Gode bedrifter er godt for Norge!" 

Norsk Industris ansatte kan bistå medlemsbedriftene innen områder som:

 • Rammebetingelser og industripolitiske utfordringer
 • Økonomi
 • Klima og miljø
 • Energi
 • FoU
 • HMS
 • Kompetanse og utdanning
 • Personal/HR
 • Juridiske problemstillinger

Våre advokater står til medlemmenes frie disposisjon, og du vil nyte godt av vårt brede servicetilbud, inkludert tilgang på en rekke gode økonomiske medlemsfordeler.

Pris

Kontingenten til Norsk Industri er 0,75 promille av utbetalt lønn, honorarer etc ekskl. lærlinger i foregående år. Personlig eide firmaer skal også ta med eier(e)s pensjonsgivende inntekt foregående år. Minstekontingent i Norsk Industri er kr 3 000,-.

Noen bransjeforeninger/-grupper krever en egen mindre kontingent. Alle nye medlemmer i Norsk Industri får velkomstrabatt: 50 prosent ved innmelding første halvår, gratis ut året ved innmelding siste halvår.

NHO-kontingent

Når du melder deg inn i Norsk Industri, blir du også medlem i NHO. Kontingenten til NHO består av en hoveddel som alle må betale, og en tilleggskontingent til Konfliktfondet for bedrifter som har eller har fått krav om tariffavtale. Kontingent til NHO beregnes trinnvis slik:

 • 0,96 promille for lønnsmasse inntil 200 millioner kroner (ordinær kontingentsats)
 • 0,90 promille for den delen av lønnsmassen som er mellom 200 millioner og 500 millioner kroner
 • 0,80 promille for den del av lønnsmassen som er over 500 millioner kroner

Minstekontingent til NHO er kr 1 000,-.

Se oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.