Medlemskap lønner seg!

Det er deg og din bedrifts daglige innsats for verdiskaping som er vår drivkraft. Det er bedriftenes verdiskaping som gjør at vi har et velferdssamfunn.

Norsk Industri bidrar på mange områder, blant annet:
 • Myndighetskontakt
 • Råd og veiledning (blant annet juridisk hjelp)
 • Lønnsforhandlinger
 • Nettverksbygging og kompetanseheving
 • Økonomiske rabattordninger
Norsk Industri bistår medlemsbedriftene innen områder som:
 • Rammebetingelser og industripolitiske utfordringer
 • Økonomi
 • Klima og miljø
 • Energi
 • FoU
 • HMS
 • Kompetanse og utdanning
 • Personal/HR
 • Juridiske problemstillinger

Våre advokater står til medlemmenes frie disposisjon, og du vil nyte godt av vårt brede servicetilbud, inkludert tilgang på en rekke gode økonomiske medlemsfordeler.

Hva koster et medlemskap?

Norsk Industri-kontingent
Kontingenten til Norsk Industri er 0,75 promille av utbetalt lønn, honorarer etc ekskl. lærlinger i foregående år. Personlig eide firmaer skal også ta med eier(e)s pensjonsgivende inntekt foregående år. Minstekontingent i Norsk Industri er kr 3 000,-.

Alle nye medlemmer i Norsk Industri får velkomstrabatt: 50 prosent ved innmelding første halvår, gratis ut året ved innmelding siste halvår.

Noen bransjeforeninger/-grupper krever en egen mindre kontingent. 

For bedrifter i oppstartsfasen kan et gründer-medlemskap være aktuelt. Se kriteriene her

NHO-kontingent
Når du melder deg inn i Norsk Industri, blir du også medlem i NHO. Kontingenten til NHO består av en hoveddel som alle må betale, og en tilleggskontingent til Konfliktfondet for bedrifter som har eller har fått krav om tariffavtale.

Bedriftens lønnsutbetalinger forrige år Medlemskontingent til NHO
0-1 mill. kr 1000 kr (fast beløp)
1-3 mill. kr 3000 kr (fast beløp)
3-200 mill. kr 0,90 promille av lønnskostnader
200-500 mill. kr 0,85 promille av lønnskostnader
500 mill. kr < 0,80 promille av lønnskostnader

Minstekontingent til NHO er kr 1 000,- 

Kontingent til konfliktfondet er på 0,35 promille av fjorårets lønnsmasse. Dette er en forsikringsordning for tariffbundne bedrifter. Ordningen utbetaler erstatning til bedrifter som er berørt av streik. 

Premie til NHOs Konfliktfond er 0 promille for året 2024 og vurderes årlig i henhold til NHOs vedtekter. Bedrifter som melder seg inn i NHO etter 1.1.2024 betaler premie til NHOs konfliktfond med 0,35 promille av samme grunnlag som beregning av kontingent. Les mer i NHOs vedtekter § 8-2

Les mer om kontingentberegning til NHO her

Utmelding

Etter Norsk Industris vedtekter § 14 skal utmelding skje skriftlig og med seks måneders varsel. Bindingstid er to år.  Imidlertid kan en bedrift som er tariffbundet ikke melde seg ut før tariffavtalen er utløpt. Skriftlig utmelding sendes .