Harald Solberg

Harald Solberg

Administrerende direktør

Harald Solberg har en solid karriere som politiker og leder i norsk organisasjons- og næringsliv. Han har vært vararepresentant på Stortinget for Vestfold KrF, rådgiver ved Statsministerens kontor og statssekretær i Finansdepartementet. Etter regjeringsskiftet i 2005, var Solberg viseadministrerende direktør i Mentor Media og senere administrerende direktør i Dagsavisen. Han kom til Rederiforbundet i 2011 som direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, ledet Det kongelige sekretariatet ved Det kongelige hoff fra 2016 til 2017, før han ble administrerende direktør Rederiforbundet i januar 2018. Begynte i Norsk Industri april 2024.

Se LinkedIn profil