Bransjer

Bransjer
17 ansatte funnet med valgt filtrering.

Knut E. Sunde

Direktør bransje- og industripolitisk avdeling

Jobber med: Direktør og bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri.

Les mer

Portrett av Annette Hoff

Annette Hoff

Prosjektleder Designindustrien

Egil Sundet

Bransjesjef - Designindustrien og Teko bransjeforening

Jobber med: Designindustrien og Teko bransjeforening i Norsk Industri. Møbel+interiør. Ferdigvare.

Les mer

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen

Gunnar Grini

Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning

Jobber med: Problemstillinger knyttet til ytre miljø, forurensning, ressursutnyttelse av avfall og industrielle biprodukter og mineralindustri. Jobber også med bærekraftig finans, offentlige innkjøp og konkurranse.

Les mer

Hans Petter Rebo

Bransjesjef - Elektro og Energi

Jobber med: Bransjeforeningen Elektro og Energi

Les mer

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien

Ida Oppen

Fagsjef for bærekraft og kvalitet

Jobber med: Bærekraft og kvalitet, og EPD-generator for Designindustrien og Teko bransjeforening.

Les mer

Jeanette Iren Moen

Bransjesjef Kraftforedlende industri / fagsjef energi og klima

Jobber med: Jobber med saker knyttet til energi, klimapolitikk og næringspolitiske saker. Har ansvar for bransjeforeningen Kraftforedlende industri.

Katrine Vinnes

Fagsjef FoU og bransjesjef Teknobedriftene

Jobber med: Forskning og innovasjon i Bransje- og industripolitisk avdeling, samt er bransjesjef for bransjeforeningen Teknobedriftene.

Les mer

Knut Erik Steen

Fagsjef havvind

Jobber med: Bransjeforeningen Olje & Gass, og vil særlig ivareta aktivitet innen olje- og gassområdet og fornybar energi til havs.

Les mer

Kristoffer Alexander Rolland

Kristoffer Alexander Rolland

Fagsjef

Jobber med: Havbruk, fiskeri og maritim industri

Les mer

Jobber med: Klima- og energirelaterte saker, kvotetildeling i tilknytning til prosessindustri, veikart, sirkulær økonomi, HMS-statistikk, treforedling, skog, transport, skogsertifisering, miljøfondet (SO2-reduksjon i prosessindustrien).

Les mer

Portrett av Mats Tønnessen

Jobber med: Økonomiske analyser, økonomisk rådgiver i forbindelse med tarifforhandlinger.

Jobber med: Ansvarlig for IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen. Bidrar i andre prosjekter i Norsk Industri ved behov.

Les mer

Profil bilde

Ragnhild Grytten

Markedssjef Designindustrien

Runar Rugtvedt

Bransjesjef - Norsk Industri Offshore

Jobber med: Olje og gass leverandørindustri, oljepolitikk, maritim fornybar industri (havvind m.m.), karbon fangst og lagring, forskning og teknologiutvikling, internasjonalisering, rekruttering, HMS, profilering og omdømmebygging for bransjen.

Les mer

Stål Heggelund

Bransjesjef - Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene

Jobber med: Havbruk, fiskeri og maritim industri. Teknologiutvikling, forskning, internasjonalisering, rekruttering, profilering, næringspolitiske spørsmål og omdømmebygging for havnæringene.

Les mer