Norsk Industri

Innhold

Bransjer

Bransjer
15 ansatte funnet med valgt filtrering.

Are Lyubråten

Fagsjef miljø og kvalitet - Designindustrien

Jobber med: Styrking av konkurransekraften til norsk designindustri (møbel, interiør, ferdigvare) innen miljø, kvalitet og tilhørende områder. Blant annet ansvarlig for Designindustriens satsing på EPD miljødeklarasjoner, sekretariatsleder for Møbelfakta og komiteleder for SN/K 019 Møbler i Standard Norge.

Egil Sundet

Bransjesjef - Designindustriens bransjeforening

Jobber med: Designindustrien i Norsk Industri. Møbel+interiør. Ferdigvare.

Les mer

Hans Petter Bøe Rebo

Fagsjef - Bransjeforeningen Olje & Gass

Jobber med: Leverandørindustrien til olje- og gass-bransjen pluss maritim fornybart

Les mer

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Jobber med: Fagansvarlig for samferdsel, transport og logistikk i Norsk Industri. I tillegg er han bransjesjef for påbyggerbedriftene i Norsk Industri.

Les mer

Kari Rømcke

Bransjesjef - Grafisk og Teko

Jobber med: Seminarer, møter, kurs, prosjekter og aktuelle saker for Grafisk bransje, Tekobransjen, Støperiforum og Ferdigvarebedrifter.

Les mer

Jobber med: Forskning og innovasjon i Bransje- og industripolitisk avdeling, samt er bransjesjef for bransjeforeningen Teknobedriftene.

Les mer

Knut R. Skotner

Fagsjef

Lars Gørvell-Dahll

Bransjesjef - Maritim bransjeforening

Jobber med: Klima- og energirelaterte saker, kvotetildeling i tilknytning til prosessindustri, veikart, sirkulær økonomi, HMS-statistikk, treforedling, skog, transport, skogsertifisering, miljøfondet (SO2-reduksjon i prosessindustrien).

Les mer

Jobber med: Havbruk i Bransje- og industripolitisk avdeling. Har hovedansvaret for veikart for Havbruksnæringen.

Les mer

Ragnhild Grytten

Prosjektleder Eksport Designindustrien

Runar Rugtvedt

Bransjesjef - Bransjeforeningen Olje & Gass

Jobber med: Olje og gass leverandørindustri, oljepolitikk, maritim fornybar industri (havvind m.m.), karbon fangst og lagring, forskning og teknologiutvikling, internasjonalisering, rekruttering, HMS, profilering og omdømmebygging for bransjen.

Les mer

Stein-Iver Koi

Bransjesjef - Elektro og energi

Jobber med: Rammebetingelser for leverandørindustrien knyttet til elektro og energi.

Les mer

Stål Heggelund

Fagsjef - Maritim Bransjeforening

Jobber med: Havbruk, fiskeri og maritim industri. Teknologiutvikling, forskning, internasjonalisering, rekruttering, profilering, næringspolitiske spørsmål og omdømmebygging for havnæringene.

Les mer