Norsk Industri

Innhold

Bransjer

Bransjer
15 ansatte funnet med valgt filtrering.

Egil Sundet

Bransjesjef - Designindustriens bransjeforening

Jobber med: Designindustrien i Norsk Industri. Møbel+interiør. Ferdigvare.

Les mer

Emilie Halland Braathen

Fagsjef i Designindustrien

Hans Petter Bøe Rebo

Fagsjef - Bransjeforeningen Olje & Gass

Jobber med: Leverandørindustrien til olje- og gass-bransjen pluss maritim fornybart

Les mer

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Jobber med: Fagansvarlig for samferdsel, transport og logistikk i Norsk Industri. I tillegg er han bransjesjef for påbyggerbedriftene i Norsk Industri.

Les mer

Kari Rømcke

Bransjesjef - Grafisk og Teko

Jobber med: Seminarer, møter, kurs, prosjekter og aktuelle saker for Grafisk bransje, Tekobransjen, Støperiforum og Ferdigvarebedrifter.

Les mer

Jobber med: Forskning og innovasjon i Bransje- og industripolitisk avdeling, samt er bransjesjef for bransjeforeningen Teknobedriftene.

Les mer

Knut R. Skotner

Fagsjef

Lars Gørvell-Dahll

Bransjesjef - Maritim bransjeforening

Jobber med: Klima- og energirelaterte saker, kvotetildeling i tilknytning til prosessindustri, veikart, sirkulær økonomi, HMS-statistikk, treforedling, skog, transport, skogsertifisering, miljøfondet (SO2-reduksjon i prosessindustrien).

Les mer

Jobber med: Havbruk i Bransje- og industripolitisk avdeling. Har hovedansvaret for veikart for Havbruksnæringen.

Les mer

Ragnhild Grytten

Markedssjef i Designindustrien

Runar Rugtvedt

Bransjesjef - Bransjeforeningen Olje & Gass

Jobber med: Olje og gass leverandørindustri, oljepolitikk, maritim fornybar industri (havvind m.m.), karbon fangst og lagring, forskning og teknologiutvikling, internasjonalisering, rekruttering, HMS, profilering og omdømmebygging for bransjen.

Les mer

Stein-Iver Koi

Bransjesjef - Elektro og energi

Jobber med: Rammebetingelser for leverandørindustrien knyttet til elektro og energi.

Les mer

Stål Heggelund

Fagsjef - Maritim Bransjeforening

Jobber med: Havbruk, fiskeri og maritim industri. Teknologiutvikling, forskning, internasjonalisering, rekruttering, profilering, næringspolitiske spørsmål og omdømmebygging for havnæringene.

Les mer