Berit Sørset

Fagsjef

Energi- og miljøavdelingen

Jobber med helse, miljø og sikkerhet, samt "det indre marked", sirkulærøkonomi, økodesign og standardisering.

Berit Sørset har en master fra NTNU (sivilingeniør, Maskin) samt en master of management fra BI. Hun er en av Norsk Industris HMS-rådgivere, og er sekretær for Miljøpolitisk Utvalg, sekretær for L-8 (landanlegg) samt sekretær for HMS-rådet i bransjen Olje og Gass.

Hun representerer Norsk Industri/NHO i Rådet for Arbeidstilsynet, Sikkerhetsforum i Petroleumstilsynet, faggruppen i Norsk Akkreditering og er vara i styret til NSO. Hun jobber også med Miljøforum – en felles arena med Miljødirektoratet. Sørset er vår representant i speilkomiteen i StandardNorge om arbeidsmiljø samt sirkulærøkonomi.