Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien

Ida Oppen

Fagsjef for bærekraft og kvalitet

Bransje og Industripolitisk avdeling

Jobber med bærekraft og kvalitet, og EPD-generator for Designindustrien og Teko bransjeforening.

Ida jobber for bransjene med bærekraft og kvalitet. Eksempelvis kvalitetstesting og miljødokumentasjon for produkter, miljøkrav i offentlige anskaffelser og nye dokumentasjons- og informasjonskrav som kommer for våre bransjer via EUs Green Deal. Kursing og videreutvikling av Designindustriens EPD-generatorer for møbler og belysning er sentrale arbeidsområder. Hun sitter i flere komiteer i EFIC og Euratex, de europeiske bransjeorganisasjonene for møbel/interiør og tekstil, klær og sko og er leder av speilkomiteen for møbler (SN/K 19) i Standard Norge, samt sekretariat for Møbelfakta-ordningen.

Ida er utdannet naturforvalter fra NMBU og har tidligere jobbet med sirkulærøkonomi i ulike former bl.a. i avfallsbransjen og SINTEF.