Jeanette Iren Moen

Bransjesjef Kraftforedlende industri / fagsjef energi og klima

Energi- og miljøavdelingen

Jobber med saker knyttet til energi, klimapolitikk og næringspolitiske saker. Har ansvar for bransjeforeningen Kraftforedlende industri.