Stål Heggelund

Bransjesjef - Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene

Bransje og Industripolitisk avdeling

Jobber med havbruk, fiskeri og maritim industri. Teknologiutvikling, forskning, internasjonalisering, rekruttering, profilering, næringspolitiske spørsmål og omdømmebygging for havnæringene.

Stål Heggelund er bransjesjef med ansvar for oppfølging av leverandør- og teknologiindustrien for havbruk-, fiskeri- og den maritime bransje med tilstøtende næringer.

Heggelund har tidligere arbeidserfaring fra nasjonale og internasjonale IT, prosess- og HORECA bedrifter. I perioden 2002 – 2010 ledet han Norges Sjømatråds kontor i Frankrike og Tyskland og deres markeds- og profileringsaktiviteter i 7 europeiske land.

Heggelund kom til Norsk Industri fra jobben som leder for den norske havbruks- og innovasjonsklyngen NCE Aquaculture.