Ole Børge Yttredal

Direktør energi- og miljøavdelingen

Energi- og miljøavdelingen

Ole Børge er direktør for energi og miljøpolitikk i Norsk Industri

Han har hovedansvaret for Norsk Industris arbeid med energi, klima og miljøpolitikk, herunder EU/EØS. Gode, konkurransedyktige rammebetingelser knyttet til disse områdene er helt avgjørende for industriens satsing i Norge.

Rammene for ytre og indre miljøspørsmål, herunder kjemikaliepolitikken og sirkulærøkonomi samt helse, miljø og sikkerhet ligger også inn under avdelingens ansvarsområde.

Ole Børge er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han jobbet en periode i Olje- og energidepartementet før han startet i Prosessindustriens Landsforening og senere Norsk Industri.