Diisocyanater - dette må du vite

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk.

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

> Les mer på Arbeidstilsynets infoside

Industrielle og yrkesmessige bruksområder kan være:

 • Håndtering av åpne blandinger ved romtemperatur, også i skumtunneler.
 • Spraying i en ventilert kabin.
 • Pålegging med rull.
 • Pålegging med pensel.
 • Pålegging ved dypping og helling.
 • Mekanisk etterbehandling, for eksempel tilskjæring, av ufullstendig herdede produkter som ikke lengre er varme.
 • Rengjøring og avfall.
 • Håndtering av ufullstendig herdede produkter, for eksempel produkter som er nylig herdede eller fortsatt varme.
 • Støperianvendelser.
 • Vedlikehold og reparasjoner som krever adgang til utstyr.
 • Åpen håndtering av varme utforminger over 45 °C.
 • Spraying i friluft med begrenset eller bare naturlig ventilasjon, inkludert i store industrihaller.
 • Høyenergispraying, for eksempel skum eller elastomerer.
 • Alle andre bruksområder med lignende eksponering ved opptak gjennom huden eller ved innånding.

Under punkt 4 i REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no) finner du mer informasjon om bruk og bruksområder. 

Materiell for opplæring

På vår læringsplattform er foreløpig materiellet under tilgjengelig. Sjekk listen med moduler som er tilgjengelige for å se om dette er tilstrekkelig for dine behov. Modul T 045, grunnleggende modul, vil være tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

Moduler

 • T 003 Sprøyting i ventilert sprøyteboks, håndtering av åpne blandinger + Rengjøring og avfall, nivå 2
 • T 011: Sprøyting utenfor sprøyteboks, nivå 3
 • T 012 Foundry Applications, nivå 3
 • T 015 Håndtering av åpne blandinger ved romtemperatur, nivå 2
 • T 018 Sprøyting i ventilert sprøyteboks + Rengjøring og avfall, nivå 2
 • T 019 Sprøytemaling og lakkering i ventilert sprøyteboks, nivå 3
 • T 022 Påføring med pensel eller rull + Rengjøring og avfall, nivå 2
 • T 023 Profesjonell bruk: Påføring med pensel eller rull, nivå 2
 • T 034 Profesjonell bruk: Utendørs sprøytemaling og lakkering, generell opplæring og sprøytepåføring av produkter, nivå 3
 • T 035: Sprøyting utenfor sprøyteboks, rengjøring og avfall, nivå 3
 • T 040: Spesielle krav – vedlikehold og reparasjon som krever tilgang til produksjonsutstyr, nivå 2
 • T 045: Generell opplæring nivå 1
 • T 046: Formstøpt fleksibelt skum, nivå 3
 • T 047: Blokkstøpt fleksibelt polyuretanskum, nivå 3
 • T 048: Industriell påføring av lim og tetningsmidler, småemballasje ved omgivelsestemperatur, nivå 2
 • T 049: Profesjonell bruk, gulvbelegg og vanntetting, nivå 2
 • T 050 Professional application / High Pressure Injection Resins, nivå 2
 • T 052: Risikoer ved industriell påføring av reaktive polyuretanlim, nivå 2
 • T 053: Risikoer ved industriell påføring av reaktive polyuretanlim, nivå 3
 • T 055: Risikostyringstiltak for MDI brukt i produksjonsanlegg for stivt PU-skum, nivå 2
 • T 057: Sammensatte treprodukter (kompositter), nivå 3
 • T 072: Skumisolering av hvitevarer mm, nivå 2

Følgende moduler er under utarbeidelse/oversetting:

 • T 013 Other (non-spraying) methods of applying Paints & Coatings, nivå 3

Modulnumrene er identiske med ISOPAs inndeling.

 

Priser:
 • Bedriftshelsetjeneste/ekstern leverandør av opplæring: 12 000,- inkludert tilgang for 2 instruktører i ett kalenderår
 • Ressursperson som gjennomfører opplæringen i egen bedrift: 6 000,- inkludert tilgang for 1 instruktør i ett kalenderår.

Mer om opplæringsmateriell

Den europeiske bransjeorganisasjonen ISOPA (organiserer produsenter av diisocyanater) har utarbeidet materiell som kan brukes i opplæring for ansatte i bedrifter i Europa. Norsk Industri har oversatt opplæringsmateriellet. Dette består av "slide decks" som ressurspersoner i bedrift eller bedriftshelsetjeneste kan benytte som grunnlag for opplæring av dem som er i målgruppen.

Materiell for alle berørte bransjer, også utenfor Norsk Industris medlemsmasse, vil bli tilgjengelig så fort det er kvalitetssikret.

På Arbeidstilsynets sider finner dere utfyllende informasjon om de nye opplæringskravene og hvordan opplæringen kan gjennomføres.

> Gå til Arbeidstilsynets infoside

Materiellet gjøres tilgjengelig som en abonnements-/lisensordning for bedrifter og bedriftshelsetjenester. Det fungerer slik at instruktørene har en personlig tilgang på materiellet og betaler en avgift hvert år for denne tilgangen. ISOPA eier materiellet og det skal brukes i henhold til deres retningslinjer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!