Arbeidsrett/tariff

Arbeidsrett/tariff
6 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jobber med: Bistå medlemsbedriftene med ulike spørsmål knyttet til lov- og avtaleverk innenfor arbeidsrettens område.

Les mer

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, samt er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Les mer

Magnus Dybendal Foldvik

Advokatfullmektig

Jobber med: Jobber med individuell og kollektiv arbeidsrett, forhandlinger og personvern.

Advokatfullmektig Mari Indgjerdingen

Mari Indgjerdingen

Juridisk rådgiver

Jobber med: Individuell og kollektiv arbeidsrett.

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, og juridisk rådgiver for Grafisk bransjeforening.

Les mer

Jobber med: Tariffspørsmål knyttet til funksjonærer og operatører. Fagansvarlig for Industrioverenskomsten – VO delen. Tjenestepensjon og AFP