Arbeidsrett/tariff

Arbeidsrett/tariff
7 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jobber med: Bistå medlemsbedriftene med ulike spørsmål knyttet til lov- og avtaleverk innenfor arbeidsrettens område.

Les mer

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, samt er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Les mer

Advokatfullmektig Mari Indgjerdingen

Mari Indgjerdingen

Advokatfullmektig

Jobber med: Individuell og kollektiv arbeidsrett.

Martin Jørgen Thorgersen fra Norsk Industris juridisk avdeling

Martin Jørgen Thorgersen

Advokatfullmektig

Jobber med: Individuell og kollektiv arbeidsrett, samt forhandlinger

Portrett av Mats Tønnessen

Jobber med: Økonomiske analyser, økonomisk rådgiver i forbindelse med tarifforhandlinger.

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, og juridisk rådgiver for Grafisk bransjeforening.

Les mer

Jobber med: Tariffspørsmål knyttet til funksjonærer og operatører. Fagansvarlig for Industrioverenskomsten – VO delen. Tjenestepensjon og AFP