Norsk Industri

Innhold

Arbeidsrett/tariff

Arbeidsrett/tariff
7 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jobber med: Bistå medlemsbedriftene med ulike spørsmål knyttet til lov- og avtaleverk innenfor arbeidsrettens område.

Les mer

Hilde Selle

Fagsjef/advokat

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, samt er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Les mer

Nora Køber Garvoll

Advokatfullmektig

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, og juridisk rådgiver for Grafisk bransjeforening.

Les mer

Jobber med: Kollektiv og individuell arbeidsrett, personopplysningsloven (GDPR) og er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Les mer

Jobber med: Forhandlinger i juridisk avdeling. Hun jobber særlig med individuell og kollektiv arbeidsrett personopplysningsloven (gdpr), og er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Les mer