Norsk Industri

Innhold

Hans Petter Bøe Rebo

Fagsjef - Bransjeforeningen Olje & Gass

Bransje og Industripolitisk avdeling

Hans Petter er fagsjef for leverandørindustrien til olje- og gass-bransjen pluss maritim fornybart.

Han deltar aktivt i sektorstyret petroleum (NORSOK-standardene), Standardkontraktstyret, KonKraft arbeidsutvalg, faglig råd TIP (Teknolog og industriell produksjon) , EPIM supply chain og andre tiltak for bransjeløsninger og økt konkurransekraft.

Bøe Rebo har ansvaret for bransjeforeningens Juridiske Forum, og jobber for øvrig mye med HMS-rådet, CO2-fangst og lagring, offshore vindkraft og rekruttering.

Han er utdannet Siv. Ing og Dr.ing innen industriell kjemi fra NTH/NTNU og har en bakgrunn fra Statoil og KonKraft etter dr.graden.