Hans Petter Rebo

Bransjesjef - Elektro og Energi

Bransje og Industripolitisk avdeling

Hans Petter Bøe Rebo er bransjesjef for Elektro og Energi.

Han er utdannet Sivilingeniør og Dr. ingeniør innen industriell kjemi fra NTH/NTNU, med utenlandsopphold ved Imperial College og IFP i Lyon. Han har drøyt 20 års erfaring fra olje- og gassbransjen fra ulike deler av Statoil, som sekretariatsleder i KonKraft og som fagsjef hos Norsk Industri.

Hos Norsk Industri er erfaringen fra sektorstyret petroleum (NORSOK- og ISO-standardene), Standardkontraktstyret, KonKraft arbeidsutvalg, faglig råd Teknologi og Industrifag og diverse arbeid for økt konkurransekraft og bransjeløsninger. Han har organisert bransjeforeningen Olje og gass' Juridiske Forum, deltatt i mange programkomiteer, konferanser, utredningsarbeid, jobbet med rekruttering, arrangert kontaktmøter og har lang erfaring også fra CO2-fangst og lagring, utslippskutt og offshore vindkraft.

Hans Petter startet som bransjesjef for Elektro og Energi 20. august 2021.