Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen

Gunnar Grini

Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning

Energi- og miljøavdelingen

Jobber med problemstillinger knyttet til ytre miljø, forurensning, ressursutnyttelse av avfall og industrielle biprodukter og mineralindustri. Jobber også med bærekraftig finans, offentlige innkjøp og konkurranse.

Gunnar tilrettelegger for behandling av saker i Norsk Industris Utvalg for Gjenvinning, Miljøpolitisk Utvalg, Norsk Returmetallforening og arena for industriklynger/-parker. Han deltar aktivt i Norsk Industris europeiske industriforeninger innen sine ansvarsområder.