Kurs/konferanser

Kurs/konferanser
5 ansatte funnet med valgt filtrering.

Henriette C. Piene Grønvold

Fagsjef

Jobber med: Administrativt arbeid, HR- og personaloppgaver samt kursvirksomhet.

Les mer

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Jobber med: Fagansvarlig for samferdsel, transport og logistikk i Norsk Industri. I tillegg er han bransjesjef for påbyggerbedriftene i Norsk Industri.

Les mer

Kristin Ødegård

Konsulent

Jobber med: Grafisk utdanningsfond, administrative oppgaver, kurs og arrangement.

Jobber med: Kompetanse, kursutvikling og administrasjon av kursportal.

Les mer

Torstein Tærum

Rådgiver organisasjon, kurs og kompetanse

Jobber med: Organisering av- og innhold i HMS-kurs. Koordinerer tekniske fagforum samt utviklingsprosjekter for økt produktivitet og partssamarbeid.