Norsk Industri

Innhold

Kurs/konferanser

Kurs/konferanser
7 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Jobber med: Fagansvarlig for samferdsel, transport og logistikk i Norsk Industri. I tillegg er han bransjesjef for påbyggerbedriftene i Norsk Industri.

Les mer

Henriette C. Piene Grønvold

Fagsjef

Jobber med: Administrativt arbeid, HR- og personaloppgaver samt kursirksomhet.

Les mer

Berit-Irene Anthonsen

Konsulent

Jobber med: Teko Bransjeforening, Designindustriens Bransjeforening, EPS-foreningen, arrangement, leveringsbetingelser.

Kristin Ødegård

Konsulent

Jobber med: Grafisk utdanningsfond, administrative oppgaver, kurs og arrangement.

Anita Østro

Fagsjef kompetanse

Jobber med: Rekruttering, etter- og videreutdanning og andre tema knyttet til kompetanseutvikling i industrien. Har ansvar for Norsk Industris kurs- og konferanseportefølje.

Torstein Tærum

Rådgiver organisasjon, kurs og kompetanse

Jobber med: Organisering av- og innhold i HMS-kurs. Koordinerer tekniske fagforum samt utviklingsprosjekter for økt produktivitet og partssamarbeid.

Kjetil Tvedt

Fagsjef kompetanse og bransjesjef NRV

Jobber med: Kompetansepolitikk, fagopplæring, etter- og videreutdaning, faglig råd elektro, rekrutteringsprogram, Norsk Renseri- og Vaskeriforening

Les mer