Mikkel Heien Bjonge

Fagsjef

Organisasjonsavdeling

Kompetanse, kursutvikling og administrasjon av kursportal. I permisjon.

Mikkel Heien Bjonge har mastergrad i pedagogikk, rettet mot kommunikasjon, design og læring i digitale og teknologiske løsninger. Han arbeider særlig med nettbasert kursvirksomhet; utvikling av E-læring og administrasjon av Norsk Industri sin kursplattform.