Bilde av Bendik i Norsk Industri

Bendik Christian Brinchmann

Fagsjef Arbeidsmedisin

Energi- og miljøavdelingen

Jobber med arbeidsmiljø og helse.

Bendik Christian Brinchmann er utdannet lege fra Århus universitet 2012. Han har jobbet med arbeids- og miljømedisin helt siden studietiden og tok i 2018 doktorgrad i toksikologi, med fokus på helseeffekter av luftforurensing, ved Folkehelseinstituttet.

Klinisk har han jobbet mest innen psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og arbeidsmedisin. Fra 2019 til 2023 jobbet han som lege og forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og 2021-23 også deltid som bedriftslege for flere bedrifter i Oslo-regionen.  I 2024 ble Bendik godkjent spesialist i arbeidsmedisin.