Marit Holtermann Foss

Fagsjef

Energi- og miljøavdelingen

Jobber med klima- og energirelaterte saker, kvotetildeling i tilknytning til prosessindustri, veikart, sirkulær økonomi, HMS-statistikk, treforedling, skog, transport, skogsertifisering, miljøfondet (SO2-reduksjon i prosessindustrien).

Marit Holtermann Foss er fagsjef i energi- og miljøavdelingen og jobber med saker innen fagfeltene klima, energi, miljø, sirkulær økonomi og HMS. Hun koordinerer Norsk Industris klima- og energipolitiske utvalg (NIKE). Marit utarbeider statistikk for sykefravær og personskade basert på rapporter fra medlemsbedriftene. Marit er og har vært involvert i flere veikart, bl.a. for prosessindustri, treforedling og kompetanse.

Marit Holtermann Foss er bransjeansvarlig for treforedlingsindustrien og er daglig leder i Treforedlingsindustriens Bransjeforening.

Marit Holtermann Foss er daglig leder i Prosessindustriens Miljøfond, som følger opp Norsk Industris avtale med Klima- og Miljødepartementet om reduksjon av SO2-utslippene fra prosessindustrien.

> LinkedIn