Henriette C. Piene Grønvold

Fagsjef

Organisasjonsavdelingen

Jobber med administrativt arbeid, HR- og personaloppgaver samt kursvirksomhet.

Administrative oppgaver for Norsk Industris styre, representantskap, ledergruppe, valgkomité, generalforsamling, Arbeidspolitisk utvalg, Reisebedriftsgruppen og tarifforhandlinger.

HR- og personaloppgaver i forbindelse med rekruttering, onboarding, digitalisering, interne arrangementer.

Kursvirksomhet i forbindelse med lederopplæring for ansatte i medlemsbedrifter; Grunnkurs ledelse og Instruktørkurs.

> LinkedIn