Knut Erik Steen

Fagsjef havvind

Bransje og Industripolitisk avdeling

Knut Erik Steen er fagsjef/rådgiver i bransjeforeningen Offshore i Norsk Industri, og vil særlig ivareta aktivitet innen olje- og gassområdet og fornybar energi til havs.

Han har utdanning som Naval Architect / Hydrodynamics fra Glasgow University.

Knut Erik kommer fra NORWEP, hvor han har vært direktør for havvind. Han har god kjennskap til virkemiddelapparatet og betydningen det har for norsk eksport. De siste årene har Knut Erik's fokus ligget på offshore vind, og han har blant annet hatt en sentral rolle i utviklingen av Hywind, verdens første flytende vindturbin. Han var teknisk leder for Hywind Demo i Norge og teknisk leder for Hywind Scotland. Dette er viktig erfaring og kompetanse som Norsk industri vil ha stor nytte av fremover.

I en lang periode var Knut Erik ansatt i Equinor og ledet bl.a. store engineeringsteam og fikk omfattende erfaring med oppfølging av fabrikasjon og sammenstilling på verft som f.eks. Aker Solutions, Stord, under bygging av blant annet Njord, Snorre B, Kristin og Aasta Hansteen. Han har også lang erfaring fra prosjektledelse, forretningsutvikling og byggeprosjekter som innebefattet oppfølging av verft i land som USA, Spania, Norge, Nederland og Sør-Korea.

Norsk Industri Offshore