Runar Rugtvedt

Bransjesjef - Norsk Industri Offshore

Bransje og Industripolitisk avdeling

Olje og gass leverandørindustri, oljepolitikk, maritim fornybar industri (havvind m.m.), karbon fangst og lagring, forskning og teknologiutvikling, internasjonalisering, rekruttering, HMS, profilering og omdømmebygging for bransjen.

Runar Rugtvedt har hovedansvar for oppfølging av leverandør- og teknologiindustrien for olje og gass og tilstøtende næringer. Han har vært i Norsk Industri i 10 år og har utover dette over 30 års erfaring fra leverandørindustri og prosessindustri. Har bred erfaring i ledelse, markedsarbeid, kommunikasjon og styring av prosjekter mot olje og gass, prosessindustri, maritim industri og vannkraft.

Runar Rugtvedt sitter i arbeidsutvalget i KonKraft, Den Norske Nasjonalkomiteen for World Petroleum Council, styremedlem i Porteføljestyret Petroleum i Forskningsrådet, leder av programkomiteen for Offshore Strategikonferansen, deltar i programkomiteen for OG21-Forum og følger opp NORWEP på vegne av Norsk Industri som en av stifterne.

Norsk Industri Offshore