Carla A.M. Botten-Verboven

Direktør

Organisasjonsavdelingen

Forhandlinger/tariffoppgjør, arbeidsgiverpolitikk, tillitsvalgskoordinering, styret og representantskapet. Direktør i organisasjon og juridisk avdeling.

Carla Botten-Verboven har en MSc og studert både i Nederland og Skottland. 

Carla har tidligere jobbet som QA Manager hos Ahold, et stort verdensledende konsern både i retail og næringsmiddelindustri med over 350 000 ansatte. 

Hun har vært både rådgiver og fagsjef i Prosessindustriens Landsforening (PIL), samt direktør for Industriskolen (PIL/Norsk Industri) med ansvar for både kompetansepolitikk og bedriftsutvikling. Er nå direktør i Norsk Industri med ansvar for avdelingene organisasjon og juridisk.

> LinkedIn