Portrett av Marius Vahl

Marius Vahl

Fagsjef

Energi- og miljøavdelingen

Jobber med EU/EØS-spørsmål

Marius Vahl har en Cand. Mag. (historie, statsvitenskap og sosialøkonomi) fra Universitet i Oslo og M.A. i internasjonal politikk og økonomi fra Johns Hopkins University i Italia og USA.
 
Han har bodd og jobbet i Brussel siden 1999. Han har jobbet ved Centre for European Policy Studies, og EFTA-sekretariatet, vært nasjonal ekspert i Europakommisjonen (utsendt av Nærings- og Handelsdepartementet) der han arbeidet med EUs konkurransekraft- og innovasjonspolitikk, og i 2021-2023 (utsendt av Utenriksdepartementet) med offentlige investeringer og EØS-midlene.